Lạ: Đảng viên xin lễ...

10/1/2020 2:31:03 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Chị vào Nhà xứ, xin gặp cha có chút trình bày.

 

Chị đưa bì thư, nói người xin là một đảng viên trên Tp.HCM nhờ chuyển xin Lễ cầu nguyện cho một Linh hồn mới qua đời.

 

Người qua đời là thân phụ của một người Bạn Thân bên Đạo thời cấp 3 hay sinh viên gì đó.

 

Ở góc trái bao thư cho biết nơi xuất phát (From- Từ), chủ nhân viết: con X (X-là họ tên). Ngôn ngữ 'con' rất nhà Đạo.

 

Nếu xét trên mặt thuần lý thuyết, đảng viên thuộc hạt giống đỏ theo thể chế lấy Mác- Lê làm ý thức hệ, đã có lời thề 'tuyệt đối trung thành', tức là tín đồ chính hiệu theo vô thần- duy vật, sẵn sàng dùng bạo lực kích động hận thù để làm cách mạng...

 

Là tin đồ Mác- Lê lại xin Lễ... Tớ ngạc nhiên quá !

 

Nhưng trường độ 'ngạc nhiên' chóng hết, nhanh trong vòng một nốt nhạc kép...

 

Điều đó cho thấy một Sự Thật: Mác - Lê theo đấy nhưng chỉ là cái áo khoác, còn thẳm sâu vẫn tin có Thiên Chúa, có đời sau thưởng phạt.

 

Tớ càng thêm thấm thía Giáo Lý Công giáo khi 'định nghĩa' rất chuẩn về Con người: Con Người là Hữu thể có Tôn giáo

 

Nghĩa là Con Người thuộc về Tôn giáo từ Bản chất...

 

Không được sống, không dám sống theo 'bản chất' có Tôn giáo...

 

Phải sống kiểu 'hai mặt'... Xét cùng sống thể cũng thật khổ, khổ thật !

 

Tớ cảm ơn Người Bạn có Đạo, bằng đời sống Chứng nhân Tin Mừng đã khơi mầm 'Hữu Thể có Tôn Giáo' nơi Con Người...

 

Tạ ơn Chúa

 

Cảm ơn đảng viên Hữu Thần

 

Cảm ơn Người Môn đệ chính hiệu của Thầy Giê-su đã sống Tin Mừng.

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang