KỲ QUAN CHO ĐỜI

1/28/2013 7:27:37 PM

Đời người còn Mẹ, còn Cha

Quý hơn châu báu, đô-la từng chồng!

Mẹ Cha là đóa hoa hồng

Nở trong gia thất: ''vườn bông mỹ miều''!

Mẹ Cha là suối tình yêu

Cho con tắm gội bằng điều tâm linh!

Mẹ Cha mẫu mực hy sinh

Thương con, quên bản thân mình, chỉ mong

Rằng con ghi tạc vào lòng

Những lời răn dạy của song thân mình

Mẹ Cha như ánh bình minh

Vuốt ve, mơn trớn mạ xinh ngoài đồng!

Thương con, tay bế, tay bồng...

Mẹ Cha dành dụm từng đồng, từng xu!

Cha thì lao nhọc cần cù!

Đêm trường, Mẹ vẫn hò ru nhịp nhàng!

Gia đình là cảnh địa đàng

Khi nghe Mẹ nói có mang, Cha mừng!

Mẹ Cha là đuốc sáng trưng

Cho con khỏi lạc giữa rừng thế gian!

Mẹ Cha chịu đựng gian nan:

Chính là ân sủng chứa chan cho đời!

Mẹ Cha như thể mặt trời

Cho cây chóng lớn, tắm phơi nắng vàng!

Mẹ Cha như chuyến đò ngang

Đưa con qua bến nhẹ nhàng, êm ru!

Mẹ Cha như ánh trăng thu

Như làn gió mát vi vu, lào xào!

Mẹ cha diễn nghĩa TRỜI CAO:

Kỳ Công Tạo Hóa biết bao là tình!

Phan văn Phước

Đức Quốc, 12.01.06

Kính mời quý Vị nghe: Cầu cho Cha Mẹ 2 - YouTube

Lên đầu trang