Kỷ niệm 10 năm ngày mất của Thánh Gioan Phaolô II

4/2/2015 2:08:23 PM
Bộ ảnh nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của Thánh Gioan Phaolô II

PopeJohnPaul2-01.jpg

PopeJohnPaul2-02.jpg

PopeJohnPaul2-03.jpg

PopeJohnPaul2-04.jpg

PopeJohnPaul2-05.jpg

PopeJohnPaul2-06.jpg

PopeJohnPaul2-07.jpg

PopeJohnPaul2-08.jpg

PopeJohnPaul2-09.jpg

PopeJohnPaul2-10.jpg

PopeJohnPaul2-11.jpg

PopeJohnPaul2-12.jpg

PopeJohnPaul2-13.jpg

PopeJohnPaul2-14.jpg

PopeJohnPaul2-15.jpg

PopeJohnPaul2-16.jpg

PopeJohnPaul2-17.jpg

PopeJohnPaul2-18.jpg

PopeJohnPaul2-19.jpg

PopeJohnPaul2-20.jpg

PopeJohnPaul2-21.jpg

PopeJohnPaul2-22.jpg

PopeJohnPaul2-23.jpg

PopeJohnPaul2-24.jpg

PopeJohnPaul2-25.jpg
 

 Trần Đình Hạnh

Lên đầu trang