KONTUM

Thành lập:

Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa:
Nhà thờ Gỗ KonTum

Giám Mục:
 Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục: 56 Trần Hưng Đạo, Thắng Lợi, tp Kontum, Tỉnh KonTum

Địa giới: Kon Tum, Gia Lai

Website:
giaophandanang.org

Giáo hạt:

-        Chư Sê
-        Kontum
-        Pleiku
-        Đăk Hà
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Micae Hoàng Đức Oanh
-        Phêrô Trần Thanh Chung

Lên đầu trang