KITÔ HỮU LÀ CÂY ĐÈN CHÁY SÁNG

1/31/2013 7:54:16 AM
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN - NĂM LẺ

Mk4_21-25.jpg 

Lời Chúa: Mc 4, 21-25

21 Người nói với các ông: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?22 Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng.23 Ai có tai nghe thì nghe! “

24
Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”
 


-----

Đèn sáng lâu nhờ có nhiều dầu, đèn bùng sáng là đèn tiêu hao nhiều năng lượng. “Kitô hữu là cây đèn sáng chiếu vào thế gian bày tỏ Lời sự sống” (x Pl 2,15b-16a).

Như thế đèn Kitô hữu muốn sáng lâu, phải đổ nhiều “Dầu Lời Chúa” vào tâm hồn, và muốn sáng mạnh phải tiêu hao “đời mình vì Lời Chúa”.


Muốn hiểu về “cây đèn cháy sáng”, ta phải nhìn vào cơ cấu của Tin Mừng Marco :

Mở đầu : Mc 4,1-9 : Dụ ngôn gieo giống là gieo Lời Chúa vào lòng người.

               Mc 4, 10-20 : Phải ở riêng với Đức Giêsu để được Ngài giải thích hiểu Lời.

Thân :     Mc 4,21-25: Dụ ngôn đèn cháy sáng được đặt trên giá cao.


Kết
:         Mc 4, 26-34 : Hạt giống âm thầm mọc, thành mạ, rồi thành đòng đòng, thành lúa chắc nơi gié, người ta tra tay gặt.

Nhìn vào cơ cấu trên cho ta hiểu rằng : ĐÈN KITÔ HỮU MUỐN CHÁY SÁNG PHẢI:

- Được Lời Chúa gieo vào lòng (dụ ngôn gieo giống)

- Được ở riêng với Đức GiêSu (dự Lễ) để được trực tiếp nghe Đức Giêsu giảng dạy cho hiểu thấu Lời.


-  Khi đã hiểu thì đem ra thực hành, đem niềm vui cho mọi người, như hạt lúa âm thầm mọc lên đơm bông kết trái cho mùa gặt bội thu.

 

1/ ĐƯỢC LỜI CHÚA GIEO VÀO LÒNG.

Qua dụ ngôn gieo giống, Đức Giê-su muốn ta phải có tâm hồn nghe Lời Ngài, giống như :


C
Chị Maria được gọi là chị em của Đức Giêsu (x Lc 8,21) : Khi được Đức Giêsu ghé thăm nhà, chị không quan tâm đến điều gì, kể cả lời mắng mỏ của chị  Matta, một để tâm nghe Lời Đức Giê-su dạy, nên được Ngài khen : “Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị ai giựt mất” (x Lc 10,38-42).


C
Đặc biệt noi gương Đức Maria, Mẹ Đức Giêsu : Trong ngày Truyền Tin, sau khi nghe lời thiên thần báo cho biết Mẹ sẽ thụ thai Con Thiên Chúa, Mẹ xin lời giải thích, và khi Mẹ biết thiên thần dựa vào uy tín của Thiên Chúa mà nói, thì Mẹ thưa ngay : “Này tôi là tôi tớ Chúa xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói” (Lc 1,38). Mẹ nói như thế với lòng xác tín :

- Mẹ chỉ là người tôi tớ làm sao có khả năng thực hành được Lời Đấng Toàn Năng phán dạy, Ngài là Chủ Tể tối cao, Mẹ chỉ là phận nữ tỳ hèn mọn. Do đó, Mẹ phó thác nơi Đấng Toàn Năng đầy tình thương : Chúa nói, Mẹ nghe, nhưng Mẹ trông cậy Chúa thực hiện cho Mẹ điều Chúa đã nói. Như thế là :

- Mẹ đã tin tự Lời Chúa thành sự nơi Mẹ điều tốt đẹp một cách khách quan, vì Lời Chúa phát sinh sự sống còn hơn nước thấm xuống đất (x Is 55,10-11).

Ai có tâm đón nhận Lời Chúa là người đó trữ được ánh sáng dẫn đi đường công chính như Lời Kinh Thánh nói : “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119/118,105 : Tung Hô Tin Mừng).

2/ TÌM CÁCH Ở RIÊNG VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC NGÀI GIẢI THÍCH HIỂU LỜI.

Thực vậy, sau khi Đức Giêsu giảng về dụ ngôn gieo giống, chẳng ai hiểu gì, chỉ có môn đệ ngồi lại với Đức Giêsu và được Ngài giải thích cho họ hiểu (x Mc 4,10-20.34). Hình ảnh này thôi thúc ta muốn được ở riêng với Chúa để được hiểu Lời, ta phải tham dự Phụng Vụ của Hội Thánh, đặc biệt là Thánh Thể. Vì mỗi khi ta dự Lễ, chẳng những được trực tiếp nghe Đức Giêsu giảng dạy (x Dt 1,1-2), để Ngài dùng Thánh Thần ghi tạc Lời Chúa vào tấm linh hồn và thân xác ta (x 2Cr 3,3). Để những ai đã thuộc về Chúa Kitô, thì họ trở nên cùng xương thịt với Ngài (x Dt 2,11), củng một sự sống thần linh với Thiên Chúa (x Ga 6,57), đến nỗi được đồng hóa với Chúa Giêsu (x Gl 2,20), và như thế ta được trở nên ánh sáng ban sự sống cho đồng loại, bắt nguồn từ Chúa Giêsu, như Lời Ngài nói : “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm,  nhưng nó sẽ có ánh sáng sự sống” (Ga 8,12).


Như thế, mỗi khi ta dự Thánh Lễ cách trọn vẹn, ta như thanh sắt được nung trong lò lửa, thì thanh sắt trở thành thanh lửa. Chúa Giêsu biến đổi ta còn hơn lửa biến đổi sắt : Ngài uốn nắn ta theo ý Ngài, dễ hơn ông thợ rèn uốn thanh sắt đỏ theo ý ông. Có thế ta mới được Ngài cất nhắc lên địa vị cao hơn vua Đavid, như Chúa đã hứa với ông : “
Thiên Chúa đã ban cho Người ngai vàng vua Đavid tổ tiên Người.” (Lc 1,32b : ĐC năm chẵn), và “đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài” (Tv 24/23,6 : ĐC năm lẻ).

Chúng ta được như thế là nhờ “Chúng ta có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa.Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm; trái lại, phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến đã gần” (Dt 10,21-25 : Bài đọc năm lẻ).

3/ THỰC HÀNH LỜI CHÚA THEO GƯƠNG MẸ MARIA.

Đức Giêsu đang giảng, có Mẹ và anh em đến gặp Ngài, người ta báo tin cho Đức Giêsu, đáp lại Ngài nói : “Mẹ và anh em Ta là những người nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,19-21). Nhất là noi gương Đức Maria, luôn đoán ý người khác để phục vụ (x Lc 1,39t ; Ga 2,3).

Sống như thế thì dù ta là kẻ nhỏ bé thấp hèn, vì còn vương vấn tội lỗi, nhưng Chúa vẫn  thương ta và ban ơn bội hậu, như Ngài đã hứa : “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa” (Mc 4,24 : Tin Mừng). Bởi thế, ai không đong cho anh em đấu hảo hạng, chính là người không nghe hoặc không thực hành Lời Chúa, thì Lời không sinh ích gì cho họ, tất cả những gì nó có cũng sẽ bị giựt mất! (x Mc 4,25 : Tin Mừng).


Vua Đavid là một chứng từ : ông là con người đã quảng đại với Chúa và đồng loại :


C 
 
Quảng đại với đồng loại : Nhiều lần ông Đavid liều mạng trước kẻ thù hùng mạnh, để che chở, bảo vệ ngôi vua Saolê đã được Chúa xức dầu để lãnh đạo dân, nhưng Đavid lại là kẻ thù số một của vua Saolê, Saolê không đội trời chung với Đavid, một người ân nhân của vua và của cả dân tộc (x 1Sm các chương từ 16-31).


C
Quảng đại với Chúa : Ông đã bày tỏ khát vọng với ngôn sứ Nathan là sẽ xây cho Thiên Chúa một ngôi nhà bằng những vật liệu quý giá, ngôi nhà ấy phải khang trang lộng lẫy tráng lệ, xứng nơi cho Hòm Bia Thiên Chúa ngự (x 2 Sm 7).

Vì tâm hồn của Đavid đã đối với Chúa và đồng loại như thế, nên Chúa đã tuôn đổ muôn hồng phúc xuống nhà Đavid, đến nỗi Đavid phải thốt lên trước lòng thương xót của Chúa : “Lạy Chúa là Chúa Thượng con, con là ai và nhà con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị này. Nhưng lạy Chúa là Chúa Thượng, Ngài còn coi đó là quá ít, Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài, phải chăng đó là Luật chung cho mọi người – Chúa chẳng những ban cho con, mà còn muốn ban cho hết mọi người như Chúa đã ban cho con. Xin Chúa hành động như Ngài đã phán. Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi, và người ta sẽ nói : “Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Israel. Chính Ngài mạc khải cho tôi tớ Ngài rằng : Ta sẽ xây cho ngươi một nhà, ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp. Vậy giờ đây cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi mãi trước nhan Ngài” (2 Sm 7,18-29 : Bài đọc năm chẵn).

Như thế vua Đavid đã trở nên cây đèn cháy sáng cho nhà Israel, nhờ các nhân đức của ông đã sống diễn tả chân dung Đấng Cứu Thế, ông xứng đáng là cha của Đấng Kitô (x Mc 12,35).

Anh Nguyễn Văn Được khoe với bạn Phạm Minh Cho :

- Tớ mới được anh Tốt tặng cho một chiếc xe hơi trị giá 100.000 USD.

- Ồ, tôi ước.. ước…

- Bạn ước được chiếc xe như tôi chứ gì ?

- Ồ không, tôi ước được giống anh Tốt của bạn.


Chỉ một câu nói của anh Cho đã lộ ra tấm lòng anh giống Chúa, bởi vì Chúa là Đấng Cho (x Ga 3,16 ; 1Ga 4,16). Anh bạn này đúng là cây đèn cháy sáng, đáng được được đặt lên đế cao soi sáng mọi người.

THUỘC LÒNG


Đức Giêsu dạy : “
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang