Kinh xin ơn chữa lành

2/16/2020 4:13:31 PM
Đọc kinh xin ơn chữa lành (Covid-19)

KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH

 

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh,

Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót.

Này chúng con đến trước nhan Chúa.

Xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh,

đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con.

 

Xin Chúa thương ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế,

Ơn khôn ngoan và can đảm,

tìm ra nhưng phương thế ngăn chận dịch bệnh nguy hiểm này.

Xin Chúa an ủi và chữa lành nhưng anh chị em bị nhiễm bệnh,

và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn.

Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh,

và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời.

 

Sau cùng, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con,

biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa.

để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh,

đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người.

 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,

họp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

 

Imprimatur

Ngày 14 – 02 – 2020

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giáo phận Mỹ Tho

 

 TGM-TB_kinh-Covid-19.jpg

 

(giaophanmytho.net 15.02.2020)

Lên đầu trang