KINH VÌ DẤU

8/31/2021 7:15:30 PM

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con, cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha +, và Con, và Thánh Thần. Amen.


Lên đầu trang