KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

9/1/2021 1:50:52 PM

Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

( Lời nguyện trừ tà đầy quyền năng này được phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Leo XIII. Trong một thị kiến Ngài thấy một trận chiến kinh hoàng diễn ra giữa Satan và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cho Giáo Hội trong tương lai. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết , chúng ta cần lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae! Xin hãy đọc kinh nguyện này mỗi ngày.)

Ðược phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Leo XIII ngày 25 tháng 9 năm 1888. Raccotta #447, 2004.

Lên đầu trang