Kinh Tin Kính của con qua cuộc sống

11/8/2012 10:24:55 PM
-Năm Đức Tin- và Trọn Cuộc Đời-

Tin là khi làm dấu thánh giá tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: Cha-Con-Thánh Thần.

  

Tin là chấp nhận- tuân phục giáo lý Hội Thánh giảng dạy- yêu mến và sống thực hành.

  

Tin là khôn ngoan- can đảm- dấn thân- hy sinh- phục vụ vô điều kiện.

  

Tin là bước vào mầu nhiệm mà người tin mới cảm nếm Chúa Thiện Hảo thế nào.

  

Tin là cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm nhưng không kém phần kỳ thú qua những ân sủng của Chúa thật bất ngờ và vĩ đại.

  

Tin là khám phá nơi mọi người- mọi vật- sự quan phòng yêu thương qua Chúa Thánh Thần.

  

Tin là nhận ra tất cả đều là Hồng Ân đến từ Chúa qua thanh luyện hay hạnh phúc.

 

Tin là sống 24/24 với tâm tình của Chúa trong không gian và thời gian.

  

Tin là bước đi trong thung lũng tối tăm và nước mắt, nhưng tâm hồn vẫn thấp lên ánh lửa hy vọng và cậy trông.

  

Tin là nhận ra những thực tại vô hình nơi hữu hình và ngược lại.

  

Tin là sống tâm tình thờ phượng: yêu mến- hiến dâng- hiệp thông- thanh luyện suốt cuộc đời.

  

TIN: TÔI TIN- TÔI TIN- TÔI TIN

  

Tất cả Lời Chúa qua Kinh Thánh- Giáo Hội và chính tôi qua mầu nhiệm trong đau khổ, thử thách nghiệt ngã của cuộc đời.

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh: Cha- Con- Thánh Thần

  

Con xin tín thác nơi Chúa: Hôm qua- Hôm nay- Tương lai- mãi mãi

 

Amen

 

Rosa Minh Thu

Lên đầu trang