Kinh Thánh

Nhiệm vụ của các tư tế đối với bệnh phong hủi

Trong các nhiệm vụ khác nhau của mình các tư tế cũng có bổn phận xác nhận mức độ ô uế hay trong sạch của các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân phong cùi. Đây là bệnh ô uế nhất theo luật Do thái. Sách Lêvi dành ra hai chương 13 và 14 để đề cập tới bệnh này và một số bệnh khác, mà các tư tế có nhiệm vụ khám xét, quan sát và tuyên bố chúng thanh sạch hay ô uế.

 Xem chi tiết »
Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức

Như chúng ta đã biết nội dung 7 chương đầu sách Lêvi cho thấy sinh hoạt chính của các tư tế là việc tế tự. Tham dự vào việc tế tự đòi hỏi sự trong sạch theo nghi thức, như được dịnh nghĩa trong Lề Luật. Trước hết các tư tế phải tránh mọi tiếp xúc khiến cho họ trở thành ô uế.

 Xem chi tiết »
Hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lêvi

Phần đầu chương 7 sách Lêvi trình bầy lễ đền tội và quyền lợi của các tư tế. Phần hai trình bầy lễ kỳ an gồm hai loại: hy lễ tạ ơn, và lễ vật đã khấn hứa và lễ vật tự nguyện. Phần ba đưa ra một số nguyên tắc chung và lại đề cập tới phần của tư tế.

 Xem chi tiết »
Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội theo chương 5 sách Lêvi

Chương 5 sách Lêvi trình bầy một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội.

 Xem chi tiết »
Những mâu thuẫn trong Kinh Thánh?

Sau khi đập vỡ các Bia Lề Luật, có phải chính ông Môisen đã viết Mười Điều Răn trên những bia đá mới?

 Xem chi tiết »
Nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội

Chương 4 sách Lêvi trình bầy các lễ tạ tội phải dâng trong trường hợp phạm tội không cố ý và kín ẩn trong một thời gian nào đó. Ý niệm về tội giả thiết ở đây là một yếu tố cổ xưa, nhưng được duyệt xét lại trong chìa khóa thần học kinh thánh.

 Xem chi tiết »
Nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa

Khi tìm hiểu lịch sử nhiệm vụ của các tư tế trong việc phụng tự, chúng ta nhận ra các tư tế phải chủ sự nhiều loại lễ tế khác nhau như được trình bầy trong bẩy chương đầu sách Lêvi.

 Xem chi tiết »
Các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa

Khi tìm hiểu lịch sử nhiệm vụ của các tư tế trong việc phụng tự, chúng ta nhận thấy các tư tế phải chủ sự nhiều loại lễ tế khác nhau như được trình bầy trong bẩy chương đầu sách Lêvi.

 Xem chi tiết »
Nhiệm vụ dâng hy lễ của các tư tế

Ngoài nhiệm vụ thỉnh ý Giavê Thiên Chúa và dạy dỗ dân chúng, các tư tế còn có nhiệm vụ dâng các lễ tế cho Thiên Chúa. Chương 33 sách Đệ Nhị Luật miêu tả nhiệm vụ ấy như sau: ”Họ dạy những quyết định của Ngài cho nhà Giacóp, luật của Ngài cho Israel. Họ dâng hương thơm để Ngài thưởng thức, và lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài” (Đnl 33,10).

 Xem chi tiết »
Nhiệm vụ giảng dậy của các tư tế

Là những người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Israel các tư tế có nhiệm vụ thỉnh ý Thiên Chúa và tuyên sấm cho dân. Nhưng họ cũng có nhiệm vụ giảng dậy, giúp dân thấu hiểu các giới răn, các giáo huấn của Thiên Chúa và thực thi chúng trong cuộc sống thường ngày.

 Xem chi tiết »
Tên gọi tư tế trong tiếng Do thái và nhiệm vụ của các tư tế

Theo Bộ Ngũ Thư chức tư tế được Thiên Chúa giao phó cho ông Aharon và các con ông (Xh 28,1; Lc 8,1). Aharon anh ruột của ông Moshê thuộc chi tộc Lêvi. Các Lêvi khác được ban cho ông Aharon để họ giúp ông trong các nhiệm vụ phụ thuộc.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang