Kinh Thánh

Tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử Israel

Tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử dân Israel đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau khó có thể định nghĩa, vì các tin tức thiếu sót trong Thánh Kinh Cựu Ước.

 Xem chi tiết »
Chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước

Khi tầm nguyên lịch sử chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy các tổ phụ Abraham, Igiaác và Giacóp đã tự mình dựng bàn thờ dâng của lễ lên cho Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu và Mười Điều Răn

“Mười Điều Răn” là đoạn Kinh Thánh nổi tiếng nhất.

 Xem chi tiết »
Nhân tính của Chúa Giêsu: Nhãn quan Tin Mừng thánh Marcô

Một trong những điểm đặc sắc của Tin Mừng Thánh Marcô là phô bày rất nhiều nhân tính khi phác họa về Chúa Giêsu. Đây là chủ đề đáng quan tâm trong năm phụng vụ này.

 Xem chi tiết »
Giao Ước Mới Trong Máu Đức Giêsu Kitô

"Đương lúc họ ăn, thì Đức Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng rồi bẻ ra và ban cho họ. Ngài nói : "Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta". Đoạn cầm lấy chén và tạ ơn, Ngài ban cho họ mà rằng : "Hãy uống chén này hết thảy ; vì này là Máu Ta, Máu Giao Ước đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội" (Mt 26,26-29)

 Xem chi tiết »
Thần Khí Sự Thật - Hồng Ân Thánh Thần Theo Tin Mừng Gioan

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh giúp chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từ “Paraklêtos”, mà Tin Mừng IV dùng để gọi Chúa Thánh Thần.

 Xem chi tiết »
Ga 16,4b-11: Đấng Pa-rác-lê và thế gian

Đoạn văn Ga 16,4b-11 nói về sự ra đi của Đức Giê-su và việc Đấng Pa-rác-lê sẽ đến.

 Xem chi tiết »
Tìm hiểu Tin Mừng Gioan: “Ngày” và “đêm” trong tương quan với “ánh sáng” và “bóng tối”

Song song với tương phản: “Ánh sáng” – “bóng tối” như đã trình bày trong bài viết “Ánh sáng và bóng tối trong Tin Mừng Gio-an”, Tin Mừng thứ tư còn dùng cặp từ Hy Lạp tương ứng: “hêmera” (ngày) – “nux” (đêm).

 Xem chi tiết »
"Ánh sáng" và "bóng tối" trong Tin Mừng Gio-an

Cặp từ đối lập “ánh sáng” và “bóng tối” có thể là đề tài quan trọng của Tin Mừng Gio-an.

 Xem chi tiết »
Cấu trúc 7 thông điệp cho 7 Hội Thánh trong sách Khải Huyền (Kh 2–3)

Ngoài Lời tựa (1,1-3) và Lời kết (22,6-21), sách Khải Huyền cấu trúc thành hai phần lớn: (I) Viết cho bảy Hội Thánh (1,4–3,22) và (II) Các thị kiến (4,1–22,5).

 Xem chi tiết »
Tìm hiểu “cấu trúc”, “nhân vật”, “thời gian” và “không gian” trong Ga 13,1-32:

Giờ đã đến, Giờ yêu thương đến cùng, rửa chân và Giu-đa nộp Thầy

 Xem chi tiết »
Đọc Kinh Thánh, một “bài tập thiêng liêng” (i)

Để biết đọc Kinh Thánh, cần có những điều kiện nào? Phải đi đến trường để học; không phải là trường dạy giáo lý hay thần học, nhưng là trường phổ thông!

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang