Kinh Thánh

Tin Mừng Gio-an chỉ có DẤU LẠ, không có PHÉP LẠ

Trong Tin Mừng Nhất Lãm, các trình thuật “phép lạ” Đức Giê-su thực hiện chiếm phần quan trọng và làm nên thể văn đặc thù của Tin Mừng Nhất Lãm.

 Xem chi tiết »
Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô

Khi tìm hiểu chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy tác giả thư gửi giáo đoàn Do thái, hay Diễn từ về chức Linh Mục của Đức Giêsu, đã không bao giờ dùng tước hiệu tư tế cho các kitô hữu, mà chỉ dành nó cho Đức Giêsu Kitô.

 Xem chi tiết »
Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu

Sau giai đoạn đi lên trong việc tìm hiểu chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, tác giả Diễn từ về chức linh mục trình bầy giai đoạn đi xuống. Mục đích của giai đoạn này trong chức tư tế của Đức Giêsu là cung cấp cho các tín hữu sự thanh tẩy lương tâm, thánh hóa họ, làm cho họ trở nên hoàn thiện và dẫn đưa họ vào trong giao ước mới, đặt để họ trong tương quan thân tình với Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ

Sau khi trưng dẫn các văn bản kinh thánh để chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô là ”Thượng Tế theo phẩm trật Melkixêđê” (Dt 5,6.10), tác giả Diễn từ về chức Linh Mục của Đức Giêsu khẳng định Người là Thượng Tế đã vào bên trong bức màn cung thánh như vị tiên phong mở đường cho các tín hữu (Dt 6,20).

 Xem chi tiết »
Chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô

Cho tới nay chúng ta đã thấy rằng các văn bản tân ước không đề cập tới chức tư tế của Đức Giêsu Kitô. Thật ra nói như thế cũng không đúng, vì thư gửi tín hữu Do thái là tác phẩm trình bầy về chức linh mục của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu chỉ khẳng định rằng Chúa Kitô đã là vật sát tế đền bù tội lỗi chúng ta, thì không giải quyết được vấn nạn tương quan của Người với chức tư tế cũ.

 Xem chi tiết »
Bêlem, Thành phố của Đấng Cứu Thế

Ngôn sứ nào đã loan báo rằng Đấng Cứu Thế sinh ra tại Bêlem?

 Xem chi tiết »
Lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế

Khi tìm hiểu tương quan của Đức Giêsu với chức tư tế cũ thời Cựu Ước, chúng ta nhận thấy ban đầu xem ra nó tiêu cực, vì sự chống đối của giới tư tế, đặc biệt là của các thượng tế, đối với con người và các hoạt động của Đức Giêsu.

 Xem chi tiết »
Khủng hoảng niềm tin và giải pháp để giữ vững niềm tin trong Tin Mừng Gio-an

[The article in English] Crisis of faith and solution to overcome it in the Gospel of John

 Xem chi tiết »
Đức Ki-tô và Thánh Vịnh

“…Các Thánh Vịnh là những thành phần không thể thiếu để hiểu vận mệnh và căn tính của Đức Giêsu-Kitô…”

 Xem chi tiết »
Tiến triển lịch sử của chức tư tế

Khi tìm hiểu chức tư tế chúng ta nhận thấy có một sự tiến triển trên hai chiều kích gia tăng tầm quan trọng cho cuộc sống của dân Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
TIN, đt., pisteuô, trong Tin Mừng Gio-an

Những ai muốn nếm hưởng sự sống đích thực nhờ “tin vào Đức Giê-su” có thể tìm đến với Tin Mừng Gio-an.

 Xem chi tiết »
Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước

Việc tổ chức phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước dựa trên ý niệm nền tảng của sự thánh thiện.

 Xem chi tiết »
Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa

Chúc lành và canh giữ Dền Thánh Chúa là hai nhiệm vụ khác nữa của các tư tế. Đây là các nhiệm vụ tích cực hơn so với các nhiệm vụ khám xét người và vật để tuyên bố là ô uế hay trong sạch.

 Xem chi tiết »
Các tư tế và nhiệm vụ thanh tẩy người phong cùi

Chương 14 sách Lêvi trình bày việc thanh tẩy người phong cùi. Nó gồm hai lễ nghi (cc.2-9; 10-32) cần phải chu toàn cách nhau trong vòng tám ngày đối với người phong hủi được khỏi bệnh.

 Xem chi tiết »
Lc 12,10. Chống lại Con Người và chống lại Thánh Thần

Lk 12:10. Against the Son of Man and Against the Holy Spirit

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang