Kinh Thánh

Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa

Chúc lành và canh giữ Dền Thánh Chúa là hai nhiệm vụ khác nữa của các tư tế. Đây là các nhiệm vụ tích cực hơn so với các nhiệm vụ khám xét người và vật để tuyên bố là ô uế hay trong sạch.

 Xem chi tiết »
Các tư tế và nhiệm vụ thanh tẩy người phong cùi

Chương 14 sách Lêvi trình bày việc thanh tẩy người phong cùi. Nó gồm hai lễ nghi (cc.2-9; 10-32) cần phải chu toàn cách nhau trong vòng tám ngày đối với người phong hủi được khỏi bệnh.

 Xem chi tiết »
Lc 12,10. Chống lại Con Người và chống lại Thánh Thần

Lk 12:10. Against the Son of Man and Against the Holy Spirit

 Xem chi tiết »
Nhiệm vụ của các tư tế đối với bệnh phong hủi

Trong các nhiệm vụ khác nhau của mình các tư tế cũng có bổn phận xác nhận mức độ ô uế hay trong sạch của các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân phong cùi. Đây là bệnh ô uế nhất theo luật Do thái. Sách Lêvi dành ra hai chương 13 và 14 để đề cập tới bệnh này và một số bệnh khác, mà các tư tế có nhiệm vụ khám xét, quan sát và tuyên bố chúng thanh sạch hay ô uế.

 Xem chi tiết »
Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức

Như chúng ta đã biết nội dung 7 chương đầu sách Lêvi cho thấy sinh hoạt chính của các tư tế là việc tế tự. Tham dự vào việc tế tự đòi hỏi sự trong sạch theo nghi thức, như được dịnh nghĩa trong Lề Luật. Trước hết các tư tế phải tránh mọi tiếp xúc khiến cho họ trở thành ô uế.

 Xem chi tiết »
Hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lêvi

Phần đầu chương 7 sách Lêvi trình bầy lễ đền tội và quyền lợi của các tư tế. Phần hai trình bầy lễ kỳ an gồm hai loại: hy lễ tạ ơn, và lễ vật đã khấn hứa và lễ vật tự nguyện. Phần ba đưa ra một số nguyên tắc chung và lại đề cập tới phần của tư tế.

 Xem chi tiết »
Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi

Sách Lêvi chương 6 câu 1 đến chương 7 câu 18 là một thu thập các điều luật ”torot” liên quan tới các lễ tế đã được trình bày trong các chương trước, nhưng ở đây chúng miêu tả một cách chi tiết hơn những gì các tư tế phải làm.

 Xem chi tiết »
Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội theo chương 5 sách Lêvi

Chương 5 sách Lêvi trình bầy một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội.

 Xem chi tiết »
Những mâu thuẫn trong Kinh Thánh?

Sau khi đập vỡ các Bia Lề Luật, có phải chính ông Môisen đã viết Mười Điều Răn trên những bia đá mới?

 Xem chi tiết »
Nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội

Chương 4 sách Lêvi trình bầy các lễ tạ tội phải dâng trong trường hợp phạm tội không cố ý và kín ẩn trong một thời gian nào đó. Ý niệm về tội giả thiết ở đây là một yếu tố cổ xưa, nhưng được duyệt xét lại trong chìa khóa thần học kinh thánh.

 Xem chi tiết »
Nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa

Khi tìm hiểu lịch sử nhiệm vụ của các tư tế trong việc phụng tự, chúng ta nhận ra các tư tế phải chủ sự nhiều loại lễ tế khác nhau như được trình bầy trong bẩy chương đầu sách Lêvi.

 Xem chi tiết »
Các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa

Khi tìm hiểu lịch sử nhiệm vụ của các tư tế trong việc phụng tự, chúng ta nhận thấy các tư tế phải chủ sự nhiều loại lễ tế khác nhau như được trình bầy trong bẩy chương đầu sách Lêvi.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang