Kinh Thánh

Trở lại câu chuyện Phê-rô và An-rê, ai là anh, ai là em?

“Thưa Thầy có, Thầy bíết con yêu mến Thầy !... Thưa Thầy. Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thấy” (Tv 139).

 Xem chi tiết »
Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh

Khi đọc Thánh Kinh chúng ta nhận thấy tội lỗi là một đề tài rất hay được nhắc đến. Tội lỗi là một thực tại của cuộc sống con người nhất là khi được đặt để trong tương quan với Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Mc 12,38–13,2: Kinh sư, bà goá và Đền Thờ

Ba câu chuyện về các kinh sư, về bà goá và về Đền Thờ vừa là lời tố cáo cách sống của các kinh sư; vừa gợi ý về sự dâng hiến của Đức Giê-su trên thập giá; vừa là lời cảnh báo cách sống của các môn đệ; vừa là lời mời gọi các môn đệ dấn thân trọn vẹn trong sứ vụ làm chứng; vừa cho biết cách thức người môn đệ thi hành sứ vụ ra sao và đối xử thế nào với người nghèo

 Xem chi tiết »
Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người

Khi phân tích tội lỗi của con người trên bình diện tâm lý xã hội, chúng ta duyệt xét một từ được dùng trong các văn bản của nền văn chương sám hối thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Nó là một thứ ngôn ngữ biểu tượng.

 Xem chi tiết »
Hành trình đức tin của ÁP-RA-HAM

Lời giới thiệu: Cha Charles Conroy, MSC, là giáo sư chú giải Cựu Ước tại Đại học Gregoriana và tại Học Viện Thánh Kinh Giáo hoàng (Biblicum). Cách đây 10 năm ngài có dịp đến Philippines và có một số bài nói chuyện ở đó. “Hành trình đức tin của Ap-ra-ham” là một trong số các đề tài của ngài.

 Xem chi tiết »
Cách đánh số các thánh vịnh

Tại sao các thánh vịnh có cách đánh số khác nhau trong các bản văn?

 Xem chi tiết »
Tin Mừng Mác-cô: Tin Mừng của sự ngạc nhiên

Tin Mừng Mác-cô dùng ba động từ và một danh từ để diễn tả sự sững sờ, kinh ngạc và kinh hoàng của thính giả.

 Xem chi tiết »
Ba giai đoạn thành công và ba cách thức rao giảng của Đức Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô

Đọc Tin Mừng Mác-cô nhiều chương cùng một lúc sẽ nhận ra cấu trúc một đoạn văn dài được dựa trên sự liên kết của các đoạn văn ngắn hơn. Phân tích cấu trúc đoạn văn dài 1,16–3,6 (đoạn I) cho thấy sự tiến triển sứ vụ của Đức Giê-su và nhận ra cách trình bày độc đáo của Tin Mừng Mác-cô về sự thành công của Đức Giê-su trong sứ vụ và trong cách thức rao giảng của Người.

 Xem chi tiết »
Ga 4,5-15: ''Khát nước hằng ngày'' – ''khát nước sự sống''

Ngôn ngữ biểu tượng, nghịch lý và kỹ thuật hành văn hiểu lầm trong Tin Mừng Gio-an

 Xem chi tiết »
Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết

Để xác tín hơn về giá trị và các hiệu qủa của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân thật thích hợp, khi tìm hiểu sâu hơn quan niệm của niềm tin do thái-kitô đối với bệnh tật khổ đau và cái chết.

 Xem chi tiết »
Chức linh mục thừa tác

Lần trước chúng ta đã tìm hiểu chức tư tế chung của mọi kitô hữu. Nó bắt nguồn từ chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô là ”Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời... ” (Dt 7,21-25).

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang