Kinh Thánh

Mc 12,38–13,2: Kinh sư, bà goá và Đền Thờ

Ba câu chuyện về các kinh sư, về bà goá và về Đền Thờ vừa là lời tố cáo cách sống của các kinh sư; vừa gợi ý về sự dâng hiến của Đức Giê-su trên thập giá; vừa là lời cảnh báo cách sống của các môn đệ; vừa là lời mời gọi các môn đệ dấn thân trọn vẹn trong sứ vụ làm chứng; vừa cho biết cách thức người môn đệ thi hành sứ vụ ra sao và đối xử thế nào với người nghèo

 Xem chi tiết »
Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người

Khi phân tích tội lỗi của con người trên bình diện tâm lý xã hội, chúng ta duyệt xét một từ được dùng trong các văn bản của nền văn chương sám hối thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Nó là một thứ ngôn ngữ biểu tượng.

 Xem chi tiết »
Hành trình đức tin của ÁP-RA-HAM

Lời giới thiệu: Cha Charles Conroy, MSC, là giáo sư chú giải Cựu Ước tại Đại học Gregoriana và tại Học Viện Thánh Kinh Giáo hoàng (Biblicum). Cách đây 10 năm ngài có dịp đến Philippines và có một số bài nói chuyện ở đó. “Hành trình đức tin của Ap-ra-ham” là một trong số các đề tài của ngài.

 Xem chi tiết »
Cách đánh số các thánh vịnh

Tại sao các thánh vịnh có cách đánh số khác nhau trong các bản văn?

 Xem chi tiết »
Tin Mừng Mác-cô: Tin Mừng của sự ngạc nhiên

Tin Mừng Mác-cô dùng ba động từ và một danh từ để diễn tả sự sững sờ, kinh ngạc và kinh hoàng của thính giả.

 Xem chi tiết »
Ba giai đoạn thành công và ba cách thức rao giảng của Đức Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô

Đọc Tin Mừng Mác-cô nhiều chương cùng một lúc sẽ nhận ra cấu trúc một đoạn văn dài được dựa trên sự liên kết của các đoạn văn ngắn hơn. Phân tích cấu trúc đoạn văn dài 1,16–3,6 (đoạn I) cho thấy sự tiến triển sứ vụ của Đức Giê-su và nhận ra cách trình bày độc đáo của Tin Mừng Mác-cô về sự thành công của Đức Giê-su trong sứ vụ và trong cách thức rao giảng của Người.

 Xem chi tiết »
''Khởi đầu'' và ''kết thúc mở'' trong Tin Mừng Mác-cô

Có thể nói, Tin Mừng Mác-cô bao gồm nhiều sự khởi đầu và không có kết thúc. Nói cách khác, kết thúc của Tin Mừng Mác-cô là kết thúc mở vì là kết thúc bỏ lửng, kết thúc chưa xong, nghĩa là kết thúc bằng cách mời gọi độc giả thực hiện một khởi đầu mới. Bài viết này sẽ bàn về ý nghĩa của từ “khởi đầu” (arkhê) và ba cấp độ “khởi đầu” trong Tin Mừng Mác-cô.

 Xem chi tiết »
Ga 4,5-15: ''Khát nước hằng ngày'' – ''khát nước sự sống''

Ngôn ngữ biểu tượng, nghịch lý và kỹ thuật hành văn hiểu lầm trong Tin Mừng Gio-an

 Xem chi tiết »
Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết

Để xác tín hơn về giá trị và các hiệu qủa của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân thật thích hợp, khi tìm hiểu sâu hơn quan niệm của niềm tin do thái-kitô đối với bệnh tật khổ đau và cái chết.

 Xem chi tiết »
Mười Tám Chân Dung Đức Kitô Qua Dòng Lịch Sử

Tuy rằng "Đức Kitô hôm qua hôm nay và mãi mãi vẫn là một" (Dt 13,8), nhưng mỗi thời đã vẽ bức chân dung của Ngài một kiểu. Trong 18 chương, tác giả đã khám phá ra những nét của một vị tôn sư, một vị đại vương ... lẫn một nhà đạo sĩ, một bạn tình, một nhà cách mạng.

 Xem chi tiết »
Chức linh mục thừa tác

Lần trước chúng ta đã tìm hiểu chức tư tế chung của mọi kitô hữu. Nó bắt nguồn từ chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô là ”Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời... ” (Dt 7,21-25).

 Xem chi tiết »
Tin Mừng Gio-an chỉ có DẤU LẠ, không có PHÉP LẠ

Trong Tin Mừng Nhất Lãm, các trình thuật “phép lạ” Đức Giê-su thực hiện chiếm phần quan trọng và làm nên thể văn đặc thù của Tin Mừng Nhất Lãm.

 Xem chi tiết »
Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô

Khi tìm hiểu chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy tác giả thư gửi giáo đoàn Do thái, hay Diễn từ về chức Linh Mục của Đức Giêsu, đã không bao giờ dùng tước hiệu tư tế cho các kitô hữu, mà chỉ dành nó cho Đức Giêsu Kitô.

 Xem chi tiết »
Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu

Sau giai đoạn đi lên trong việc tìm hiểu chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, tác giả Diễn từ về chức linh mục trình bầy giai đoạn đi xuống. Mục đích của giai đoạn này trong chức tư tế của Đức Giêsu là cung cấp cho các tín hữu sự thanh tẩy lương tâm, thánh hóa họ, làm cho họ trở nên hoàn thiện và dẫn đưa họ vào trong giao ước mới, đặt để họ trong tương quan thân tình với Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang