Kinh Thánh

Tương quan giữa luân lý và sự tự do trong cuộc sống con người

Lần trước chúng ta đã bắt đầu suy tư về tương quan giữa luân lý và sự tự do của con người và nhận thấy rằng con người có thể làm điều tốt hay làm điều xấu, chọn sự dữ hay sự lành như nó muốn.

 Xem chi tiết »
Đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và kitô về tội trên bình diện luân lý

Như chúng ta đã giải thích lần trước, ý thức về tội và ý thức về lỗi lầm là hai thực tại khác biệt nhau, trong nghĩa ý thức về tội nảy sinh từ cuộc sống đức tin, trong khi ý thức về lỗi lầm phát xuất từ bối cảnh tâm lý xã hội của chủ thể.

 Xem chi tiết »
Ngôn sứ, những người kỳ cục!

Trái với những gì người ta thường nghĩ, ngôn sứ không hề tiên đoán tương lai. Thật nhầm lẫn khi gọi ngôn sứ là “tiên tri”. Sứ điệp của ngôn sứ trong Thánh Kinh không thuộc bình diện tiên đoán mà chỉ là rao giảng.

 Xem chi tiết »
Tội lỗi trong suy tư thần học

Tội lỗi đã được suy tư thần học phân tích sâu rộng với mục đích nhận ra yếu tố hình thái và các khía cạnh đặc thù của nó. Ở đây chúng ta chỉ nhắc lại một vài định nghĩa đáng kể nhất tóm gọn các kết qủa của suy tư thần học.

 Xem chi tiết »
Cây biết điều thiện điều ác (St 2,9)

Ta hãy bắt đầu với thể loại văn chương của 11 chương đầu trong sách Sáng Thế. Các chương này thuật lại khởi nguyên của thế giới và con người, thực tế là những suy tư về con người, và về con người trước Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Tội lỗi trong quan niệm của thánh sử Gioan

Khi đọc các bút tích của thánh sử Gioan, chúng ta gặp kiểu nói ”tội của trần gian”, qua đó ngoài các tội đặc biệt, thánh sử Gioan có ý nói tới thực tại bí ẩn làm nảy sinh ra các tội. Nó là một sức mạnh thù nghịch với Thiên Chúa và với vương quốc của Người, mà Chúa Kitô phải đối đầu.

 Xem chi tiết »
Người tôi tớ khổ đau là Con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước

Giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước vén mở cho chúng ta thấy Người tôi tớ khổ đau của Giavê Thiên Chúa, mà ngôn sứ Isaia miêu tả trong Thánh Kinh Cựu Ước, là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người.

 Xem chi tiết »
Sau Lễ Hiện Xuống: điều gì xảy ra với Nhóm Mười Hai?

Đôi điều thú vị tổng hợp từ các truyền thuyết, truyền thống, các nguồn Kinh Thánh và lịch sử về những gì xảy ra với Nhóm Mười Hai sau Lễ Hiện Xuống.

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa luôn trung tín và chờ đợi con người hoán cải trở về với Ngài

Khi đọc giáo huấn của các ngôn sứ, chúng ta thấy dân Israel đã thường xuyên bị cám dỗ phạm tội, phản bội Giavê và tình yêu của Người để chạy theo tôn thờ các tà thần. Vì thế các ngôn sứ mắng chửi Israel là người vợ ngoại tình bất trung.

 Xem chi tiết »
Tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ

Tội lỗi là một đề tài thần học quan trọng trong Thánh Kinh, vì nó diễn tả các thất bại của con người trong ơn gọi là người và là con cái Thiên Chúa. Tội lỗi diễn tả các sai lệch của con người đối với chính mình, đối với Thiên Chúa, tha nhân và môi sinh.

 Xem chi tiết »
Trở lại câu chuyện Phê-rô và An-rê, ai là anh, ai là em?

“Thưa Thầy có, Thầy bíết con yêu mến Thầy !... Thưa Thầy. Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thấy” (Tv 139).

 Xem chi tiết »
Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh

Khi đọc Thánh Kinh chúng ta nhận thấy tội lỗi là một đề tài rất hay được nhắc đến. Tội lỗi là một thực tại của cuộc sống con người nhất là khi được đặt để trong tương quan với Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang