Kinh Thánh

Uống rượu có tội không?

Uống rượu – hay thức uống có cồn – tự thân không phải là một tội. Vài đoạn Kinh Thánh khẳng định điều này. Trước hết, hãy xem lại đoạn nói về tiệc cưới Cana khi rượu hết:

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu có uống rượu không?

Rõ ràng Chúa Giêsu uống cũng kha khá nên có lần bị buộc tội là "tay ăn nhậu".

 Xem chi tiết »
Ga 14,15-24: Đặc ân dành cho ai yêu mến Đức Giê-su và giữ các điều răn của Người

Ai “yêu mến Đức Giê-su” và “giữ các điều răn của Người” sẽ được Chúa Cha và Đức Giê-su yêu mến, đồng thời được “Chúa Cha”, “Đức Giê-su”, “Thánh Thần” đến và ở lại với người ấy.

 Xem chi tiết »
Ga 15,9-13: Dòng chảy TÌNH YÊU giữa Chúa Cha, Đức Giê-su và các môn đệ

Tình yêu giữa Chúa Cha và Đức Giê-su; tình yêu giữa Đức Giê-su và các môn đệ, cũng như tình yêu giữa các môn đệ với nhau là đề tài lớn trong Tin Mừng Gio-an.

 Xem chi tiết »
Đề tài tình yêu và tình bạn trong Tin Mừng Gio-an

Le thème de l’amour et de l’amitié dans l’Évangile de Jean

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế và Con Thiên Chúa

Nguyên tác “Salvation at the End of the Twentieth Century”

 Xem chi tiết »
''Ta là'' (egô eimi) trong Tin Mừng Gio-an

“Je suis” (egô eimi) dans l’Évangile de Jean

 Xem chi tiết »
Sáu đặc điểm của ''thế gian thù ghét'' và ''những kẻ chống đối Đức Giê-su'' trong Tin Mừng Gio-an

Six caractéristiques “du monde hostile” et “des adversaires de Jésus” dans l’Évangile de Jean

 Xem chi tiết »
Tác giả, niên biểu và thể văn sách Khải Huyền

Từ “Khải Huyền” (apokalupsis) có nghĩa là “vén màn” cho thấy điều che khuất bên trong, từ Hy Lạp “apokalupsis” thường được dịch là “mặc khải” (revelation) hay “khải huyền” (cho biết những điều bị che dấu).

 Xem chi tiết »
Thế gian (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an

Le monde (kosmos) dans l’Évangile de Jean

 Xem chi tiết »
"Ngày" và "đêm" trong Tin Mừng Gio-an

“Jour” et “nuit” dans l’Évangile de Jean

 Xem chi tiết »
Đề tài thần khí trong thư thứ nhất Gio-an (pneuma, khrisma, paraklêtos)

Le thème de l’esprit dans la première épître de Jean (pneuma, khrisma, paraklêtos)

 Xem chi tiết »
Những ý nghĩa khác nhau của từ ''Nazareth''

Để hiểu từ "Nazareth", cần phải tính đến toàn bộ Torah văn bản và Torah truyền khẩu (truyền thống Do Thái giáo).

 Xem chi tiết »
Trong Tin Mừng Gio-an, biểu tượng ánh sáng dùng để làm gì?

Dans l’Évangile de Jean, à quoi sert le symbole de la lumière?

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang