Kinh Thánh

Nền tảng ly dị trong Tin Mừng Matthêô

Trong Tin Mừng Marcô, nhóm Pharisiêu hỏi Chúa Giêsu rằng người đàn ông ly dị vợ có hợp luật không vì Môisen đã cho phép.

 Xem chi tiết »
Ađam, Eva và tội nguyên tổ

Đám trẻ con đôi lúc phân bua với cha mẹ rằng: “Thật chẳng công bằng chút nào! Ađam và Eva ăn trái táo còn chúng ta lại nai lưng ra mà trả!”.

 Xem chi tiết »
Gia Đình Chúa Giêsu theo tường thuật của các Tin Mừng

"Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." (3, 31-35)

 Xem chi tiết »
Nền tảng ly dị trong Tin Mừng Matthêô

Trong Tin Mừng Marcô, nhóm Pharisiêu hỏi Chúa Giêsu rằng người đàn ông ly dị vợ có hợp luật không vì Môisen đã cho phép. Chúa Giêsu trả lời rằng luật Môisen cho phép ly dị “vì các ông lòng dạ chai đá”.

 Xem chi tiết »
Hôn nhân và gia đình trong Tin Mừng Gio-an

Tin Mừng đề cao những hình ảnh đẹp về hôn nhân và gia đình qua sự hiện diện của thân mẫu Đức Giê-su, chính Đức Giê-su và các môn đệ ở tiệc cưới Ca-na; qua việc dấn thân làm môn đệ của hai anh em An-rê và Si-môn; qua tương quan tình bạn và tình yêu giữa gia đình ba chị em ở Bê-ta-ni-a và Đức Giê-su; qua sự hiện diện của thân mẫu, chị của thân mẫu dưới chân thập giá Đức Giê-su.

 Xem chi tiết »
Các nghĩa của từ "pneuma" (Thần Khí, tâm linh, gió…) trong Tin Mừng Gio-an

The meanings of the term “pneuma” (the Spirit, spiritual thing, wind…) in the Gospel of John.

 Xem chi tiết »
Lời hứa ghép tim

“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vảo lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt”. (Ê-dê-ki-en 36,26).

 Xem chi tiết »
Ga 19,35; 21,24: Lời chứng của môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng Gio-an

Jn 19,35; 21,24. Le témoignage du disciple que Jésus aimait dans l’Évangile de Jean.

 Xem chi tiết »
Đàn ông đàn bà theo Sách Sáng Thế

Đàn ông và đàn bà. Họ là gì và tại sao lại như vậy, xét theo từng người và xét theo cả hai với nhau? Họ giống nhau ra sao và khác nhau thế nào? Khác do bản chất bao nhiêu và khác do văn hóa bao nhiêu? Sự khác nhau này tạo ra và nên tạo ra dị biệt nào?

 Xem chi tiết »
''Lời chứng'' và ''làm chứng'' của Gio-an Tẩy Giả trong Tin Mừng Gio-an

Nội dung “lời chứng” và việc “làm chứng” của Gio-an là mặc khải quan trọng về Đức Giê-su. Nhờ đó độc giả biết phần nào về Đức Giê-su: Người là ai? Người từ đâu đến? Sứ vụ của Người là gì?

 Xem chi tiết »
''Lời chứng'' (marturia) và ''làm chứng'' (martureô) trong Tin Mừng Gio-an

“Le témoignage” (marturia) et “témoigner” (martureô) dans l’Évangile de Jean.

 Xem chi tiết »
Vợ của Thánh Phêrô, bà là ai?

Thánh Phêrô có vợ không? Hẳn nhiên là có bởi vì ngài có một bà mẹ vợ. Phàm ai có vợ thì dù muốn dù không cũng phải “đính kèm” theo một bà mẹ vợ. Đôi khi hai bà này sống cùng nhau, cùng ở với nhau tại nhà một anh chàng khốn khổ nào đấy.

 Xem chi tiết »
Tin (pisteuô) trong Tin Mừng Gio-an

Believe (pisteuô) in the Gospel of John

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang