Kinh Thánh

Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế và Con Thiên Chúa

Nguyên tác “Salvation at the End of the Twentieth Century”

 Xem chi tiết »
''Ta là'' (egô eimi) trong Tin Mừng Gio-an

“Je suis” (egô eimi) dans l’Évangile de Jean

 Xem chi tiết »
Sáu đặc điểm của ''thế gian thù ghét'' và ''những kẻ chống đối Đức Giê-su'' trong Tin Mừng Gio-an

Six caractéristiques “du monde hostile” et “des adversaires de Jésus” dans l’Évangile de Jean

 Xem chi tiết »
Tác giả, niên biểu và thể văn sách Khải Huyền

Từ “Khải Huyền” (apokalupsis) có nghĩa là “vén màn” cho thấy điều che khuất bên trong, từ Hy Lạp “apokalupsis” thường được dịch là “mặc khải” (revelation) hay “khải huyền” (cho biết những điều bị che dấu).

 Xem chi tiết »
Thế gian (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an

Le monde (kosmos) dans l’Évangile de Jean

 Xem chi tiết »
"Ngày" và "đêm" trong Tin Mừng Gio-an

“Jour” et “nuit” dans l’Évangile de Jean

 Xem chi tiết »
Đề tài thần khí trong thư thứ nhất Gio-an (pneuma, khrisma, paraklêtos)

Le thème de l’esprit dans la première épître de Jean (pneuma, khrisma, paraklêtos)

 Xem chi tiết »
Những ý nghĩa khác nhau của từ ''Nazareth''

Để hiểu từ "Nazareth", cần phải tính đến toàn bộ Torah văn bản và Torah truyền khẩu (truyền thống Do Thái giáo).

 Xem chi tiết »
Trong Tin Mừng Gio-an, biểu tượng ánh sáng dùng để làm gì?

Dans l’Évangile de Jean, à quoi sert le symbole de la lumière?

 Xem chi tiết »
Tổng quát về Ba thư Gio-an

Tìm hiểu Ba thư Gio-an là bước vào thế giới của bản văn và rút ra từ đó những điều thiết thực cho độc giả ngày nay.

 Xem chi tiết »
Ở Ga 1,21 Gio-an Tẩy Giả không phải là Ê-li-a, nhưng ở Mt 17,13 Gio-an là Ê-li-a, mâu thuẫn hay bổ sung lẫn nhau?

En Jn 1,21 Jean le Baptiste n’est pas Élie, pourtant en Mt 17,13 il est Élie, contradiction ou complémentarité?

 Xem chi tiết »
Mùa Vọng và các trình thuật mang thai

Điều thú vị là Tin Mừng Luca được mở màn bằng lời mời gọi đi vào trong cuộc sống riêng tư của một số người cũng như cuộc chuyện trò thân mật giữa bà Elizabeth và Đức Maria.

 Xem chi tiết »
Ga 4,44: "Chính Đức Giê-su đã làm chứng rằng: 'Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình' "

Đối với độc giả, câu Đức Giê-su nói: “Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình” (Ga 4,44b) là lời nhắn nhủ người tin qua mọi thời đại: Đức Giê-su có thể bị khước từ ngay trong Hội Thánh của Người, ngay trong nhà của Người./.

 Xem chi tiết »
Nền tảng Thánh Kinh của việc Làm Phúc Bố Thí

Làm phúc, bố thí giữ một vị trí quan trọng trong thực hành đạo của tất cả các tôn giáo trên thế giới. Thật vậy, làm phúc là một trong năm trụ cột của đạo Hồi.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang