Kinh Thánh

Satan Dưới Cái Nhìn Kinh Thánh

Trong Tân Ước, cả hai tên: Satan (Tiếng Hebrew: sătan, địch thủ) hoặc quỷ (Tiếng Hy Lạp: dabolos, kẻ vu khống) thường được dùng như nhau; Kinh Thánh dùng cả hai tên đó để chỉ một nhân vật tự bản chất là vô hình nhưng hành động hay ảnh hưởng được biểu lộ trong hoạt động của kẻ khác (quỷ hay thần ô uế) hoặc trong cơn cám dỗ. Đàng khác, về điểm này khác với Do Thái Giáo về sau này và phần lớn các nền văn chương cổ Trung Đông, chúng ta thấy Kinh Thánh rất dè dặt, chỉ nhằm cho chúng ta biết có nhân vật đó và các mưu mô của hắn cũng như các phương thế để chống lại các mưu mô đó.

 Xem chi tiết »
Thư Qui Kinh Thánh Và Việc Lưu Truyền Bản Văn

Sau khi đã hiểu ơn linh hứng Kinh Thánh là gì, hiệu lực và hiệu quả của ơn đó như thế nào, trong bài này chúng ta sẽ xem những sách có ơn linh hứng làm thành bộ Sách Thánh là những sách nào, tức là tìm hiểu vấn đề Thư Qui Kinh Thánh. Về phương diện tín lý, chỉ cần biết Thư Qui Kinh Thánh gồm có những cuốn sách nào. Nhưng cũng nên theo dõi diến tiến lịch sử của bộ sách này, nghĩa là xem nó thành hình như thế nào và những nguyên nhân nào đã thúc đẩy dần dần tới chỗ xác định toàn thể như ta có hiện nay.

 Xem chi tiết »
Giàu và nghèo trong sách Tin Mừng Luca

Sách Tin Mừng Luca có nhiều lời dạy và dụ ngôn về người giàu và người nghèo, muốn hiểu bất cứ lời dạy hay dụ ngôn nào liên quan tới giàu và nghèo trong sách này phải nhìn trong toàn bộ cuôn sách Tin Mừng này cũng như trong toàn bộ Sách Thánh.

 Xem chi tiết »
Hành trình lãnh đạo của MÔ-SÊ

”Hành trình lãnh đạo của Mô-sê” là bài nói chuyện thứ hai của Cha Charles Conroy, MSC., trích từ Journeys and Servants, do Catholic Biblical Association of the Philippines xuất bản, (Quezon City, 2003). Bản dịch của thầy Phêrô Nguyễn Quí Khôi (ĐCV Huế).

 Xem chi tiết »
Mười Tám Chân Dung Đức Kitô Qua Dòng Lịch Sử

Tuy rằng "Đức Kitô hôm qua hôm nay và mãi mãi vẫn là một" (Dt 13,8), nhưng mỗi thời đã vẽ bức chân dung của Ngài một kiểu. Trong 18 chương, tác giả đã khám phá ra những nét của một vị tôn sư, một vị đại vương ... lẫn một nhà đạo sĩ, một bạn tình, một nhà cách mạng.

 Xem chi tiết »
Tôn giáo vào thời Chúa Giêsu

Người ta thực hành các tôn giáo nào vào thời Chúa Giêsu?

 Xem chi tiết »
''Khởi đầu'' và ''kết thúc mở'' trong Tin Mừng Mác-cô

Có thể nói, Tin Mừng Mác-cô bao gồm nhiều sự khởi đầu và không có kết thúc. Nói cách khác, kết thúc của Tin Mừng Mác-cô là kết thúc mở vì là kết thúc bỏ lửng, kết thúc chưa xong, nghĩa là kết thúc bằng cách mời gọi độc giả thực hiện một khởi đầu mới. Bài viết này sẽ bàn về ý nghĩa của từ “khởi đầu” (arkhê) và ba cấp độ “khởi đầu” trong Tin Mừng Mác-cô.

 Xem chi tiết »
Nguồn gốc bản Kinh Thánh Bảy Mươi (LXX)

Bản dịch Kinh Thánh sớm nhất từ tiếng Hípri sang tiếng Hy Lạp ra đời vào khoảng thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Được gọi là bản Bảy Mươi, bản dịch này theo truyền thống được thực hiện dưới triều vua Ptolemy II Philadelphus Ai Cập (285-246 BC).

 Xem chi tiết »
Phải đọc Kinh thánh thế nào?

..phải đọc Kinh thánh cách bình thản, không thiên kiến, có phê bình nhận định, tìm hiểu và nhất là đọc với niềm tin, vì đó là lời Chúa được đặt làm căn bản cho đức tin của chúng ta.

 Xem chi tiết »
Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi

Sách Lêvi chương 6 câu 1 đến chương 7 câu 18 là một thu thập các điều luật ”torot” liên quan tới các lễ tế đã được trình bày trong các chương trước, nhưng ở đây chúng miêu tả một cách chi tiết hơn những gì các tư tế phải làm.

 Xem chi tiết »
Chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước

Khi tầm nguyên lịch sử chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy các tổ phụ Abraham, Igiaác và Giacóp đã tự mình dựng bàn thờ dâng của lễ lên cho Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước

Khi tìm hiểu chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta nhận thấy có hai loại văn bản: thứ nhất là các văn bản trình bầy việc thành lập chức tư tế trong thời Cựu ước, thứ hai là loạt văn bản khẳng định việc thành toàn chức tư tế trong kỷ nguyên Kitô.

 Xem chi tiết »
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Lịch Sử Giáo Hội

Tân Ước đã cho chúng ta vài dữ kiện về mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa. Đức Giê-su đã gọi Thiên Chúa của các tổ phụ, Thiên Chúa của Mô-sê là Cha. Thiên Chúa là cha của hết mọi người; nhưng Ngài là cha của Đức Giê-su một cách đặc biệt.

 Xem chi tiết »
Hình ảnh Phục Sinh trong các Thánh Vịnh

Theo nhãn quan hiện đại, sống và chết ở hai đầu đối nghịch.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang