KÍNH THÁNH GIUSE NGƯỜI CHA GƯƠNG MẪU

9/12/2021 12:21:33 PM

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có được Thánh Giuse là Quan Thầy giới gia trưởng, để ngài không ngừng cầu thay nguyện giúp chúng con. Nhìn vào mẫu gương của Thánh Giuse hôm nay, chúng con nhận thấy ngài luôn âm thầm thi hành ý Chúa, dẫu ý Chúa ngược với ý mình, dẫu phía trước gian nan khốn khó đang đợi chờ. Ngài thuộc về Chúa.

Lạy Thánh Giuse, cuộc sống của chúng con vất vả long đong lắm vì cơm áo, gạo tiền. Chúng con còn có trách nhiệm nuôi dạy con cái, con ốm, vợ chồng đau ốm và cha mẹ già yếu. Gánh nặng cuộc sống nhiều lúc làm chúng con mỏi mệt, căng thẳng nên nhiều khi chúng con thấy mình không còn đủ sức để đi tìm kiếm và thi hành ý Chúa, hoặc giả như có nhận ra được ý Chúa thì chúng con cũng khó muốn vâng phục. Vâng, để thực thi ý Chúa thì chúng con luôn phải bỏ đi ý mình, kể cả những quyền lợi. Lạy Chúa xin thêm sức cho chúng con! Tạ Ơn Thánh cả Giuse. Amen!

Lên đầu trang