KINH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG VÀ GƯƠNG MẪU CÁC GIA TRƯỞNG

9/12/2021 12:23:33 PM

Lạy Cha Thánh Giuse vinh hiển, được Chúa Ba Ngôi đặc tuyển và sủng ái hơn hết các thánh Chúa Cha ban Ái Nữ của Người, Chúa Con gởi Thánh Mẫu của người, và Chúa Thánh Linh trao Hiền Thê của Người, nhờ vậy Cha Thánh đã trở nên Phu Quân khiết tịnh của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm và Á Phụ Đồng Trinh của Ngôi Lời Nhập Thể.Với đức công chính tuyệt hảo gồm mọi nhân đức, Cha đã xứng đáng lãnh nhận và chu toàn Thiên chức làm Gia trưởng Gia đình Nagiarét, góp phần chủ yếu vào Đời sống và Công trình Cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, cũng như sứ mệnh hiệp công cứu chuộc của Mẹ Maria. Như Cha Thánh đã được tôn vinh là, bổn mạng Hội Thánh toàn cầu và cách riêng Hội Thánh Việt Nam, chúng con xin tôn nhận Cha làm Bổn mạng, Chủ quản và gương mẫu chung gia đình chúng con và của riêng con là chồng là cha và chủ gia đình.

Ôi Cha yêu dấu! Cha giàu ơn phúc và quyền thế biết bao trước tòa Thiên Chúa. Xin Cha thương đến nỗi khó nghèo thiêng liêng và vật chất của gia đình chúng con và cầu bầu cho chúng con được dồi dào ơn thánh và mọi ơn cứu giúp của Chúa, qua Mẹ Maria chúng con.

Xin Cha Thánh giúp chúng con chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha, trung thành yêu mến Chúa Giêsu, Mẹ Maria, thương vợ con, đạo đức bác ái, hy sinh phục vụ, kết hợp cầu nguyện với lao động, giữ trọn luật đời, hầu bảo đãm hạnh phúc gia đình theo gương Thánh Gia.

Xin Cha Thánh cùng với Đức Mẹ dịu hiền, giúp Vợ chồng chúng con thánh hóa cuộc sống hôn nhân, trọn đời son sắt thủy chung, yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh, tôi trọng nhau như Cha Thánh tôn trọng Đức Mẹ và Đức Mẹ tôn trọng Cha Thánh, luôn luôn chung sức dạy dỗ và gầy dựng cho con cái.

Xin Cha Thánh đoái thương, nhận làm Cha, làm Thầy và làm Bổn mạng tất cả con cái nam nữ của con, mà hôm nay chúng con tận tình phó thác cho Cha, không một người con nào của chúng con phải hư đi, mà tất cả được nên con ngoan thảo của Thiên Chúa và Mẹ Maria của Hội Thánh và Tổ Quốc Viẹt Nam.

Sau hết, cúi xin Cha Thánh cầu cùng Chúa Cha Toàn năng cho gia đình con được sum họp không thiếu một ai trên Quê Trời, để muôn đời chúng con Ca ngợi Tình Thương Thiên Chúa, Công ơn Đức Mẹ và Cha Thánh, Amen.

Lên đầu trang