KINH THÁNH GIOAN THÁNH SỬ

9/1/2021 7:29:13 PM

Lạy ông thánh Gioan tông đồ, xưa đã dựa đầu vào lòng Đức Chúa Giêsu tối ngày truyền Phép, thật Người là Đấng có phúc Đức Chúa Giêsu yêu dấu cách riêng mà soi cho biết sự mầu nhiệm về nước thiêng đàng.

Chúng tôi xin ông thánh Gioan cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng tôi xin Đức Chúa Trời vì công nghiệp ông thánh Gioan mà làm cho Hội thánh sáng ra vì những lời Người dạy dỗ, cho chúng tôi đáng ăn mày các ơn lành đời này và đời sau chẳng cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

Lên đầu trang