KINH THÁNH GIOAN DON BOSCO

9/1/2021 7:22:13 PM

Lạy Thiên Chúa của lòng thương xót, Chúa đã gọi Thánh Gioan Don Bosco là cha và là thầy của các bạn trẻ, để tới với những trẻ thơ không ai chăm sóc mặc tiếng chê cười và nhạo báng. Xin giúp chúng con chẳng quan tâm tới sự nhạo cười của thế gian này, mà chỉ biết quan tâm tới niềm vui của Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con nhờ lòng bác ái bừng cháy của Ngài, chúng con chỉ biết phục vụ một mình Chúa mà thôi, và không bao giờ mệt mỏi mang những người khác vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Thánh tông đồ yêu mến của các bạn trẻ, Ngài biết rằng sức mạnh lớn lao hôm nay là sức mạnh của giới truyền thông báo chí. Xin cho các chủ bút biết luôn trung thực, và làm việc cho ích lợi của con người, để phục vụ vinh quang lớn lao hơn của Thiên Chúa. Amen.

Lên đầu trang