KINH THÁNH GIOAN BAOTIXITA

9/1/2021 7:26:37 PM

Kính lạy ông thánh Gioan Baotixita là đấng trọng hơn các đấng tiên tri, cùng là người Đức Chúc Giêsu đã khen rằng:  trong các người nam bởi người nữ mà sinh ra, thì chẳng có ai trọng hơn Gioan Baotixita.

Chúng tôi xin ông thánh Gioan Baotixita cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được kính mừng ngày lễ sinh nhật thánh nhân, thì chúng con xin Chúa ban cho dân người được hưởng những sự vui mừng thiêng liêng bởi ơn thánh sủng mà ra, cùng dẫn linh hồn các bổn đạo vào đàng rỗi mà nghỉ ngơi vô cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.

Lên đầu trang