Kinh Thánh cho biết nhiều nhất về nhân quả

11/12/2015 2:56:25 PM
Nhân quả hay số phận?

I- Lời dẫn nhập

Trong bài tường thuật (ở Link này: 9/11: Một Giấc Chiêm Bao!), tác giả Lệ Hoa Wilson viết về Mẹ của cô ''Mì Tô'' (Cô ấy được báo mộng, cho nên thoát chết trong vụ khủng bố ở Mỹ, vào ngày 11.9.2001.) và về cảm nghĩ của tác giả như sau: ''Bà không phải đạo Phật, chỉ là đạo ông bà nên bà cũng không rành lắm về lý thuyết nhà Phật. Tôi không phải là nhà thần học để hiểu được những liên quan của linh hồn, không phải là một người tu hành đạo cao đức trọng thấy được dĩ vãng tương lai, không phải là bà đồng bóng biết chuyện trò với người đã qua đời. Tôi lại càng không tin tưởng vào thần linh và ma quỷ.'' Vì thế, trước khi nêu bằng chứng ''Thiên Chúa cho phép Linh Hồn trong Luyện Ngục hiện về trả ơn người đã giúp mình'', tôi xin trích Lời Ngài phán về việc ''làm ra con người'', Lời Chúa Giêsu dạy Martha, (em của Ladarô nằm trong mồ đã bốn ngày), và các câu khác trong Kinh Thánh cho biết rằng con người (có linh hồn BẤT TỬ), sẽ sống lại để ''nghe'' Chúa Cứu Thế phán xét vào Ngày Cánh Chung.

II- Thiên Chúa ''dựng nên'' con người

Sách Sáng Thế Ký 1,26: ''Chúng Ta hãy làm ra con người theo Hình Ảnh của Chúng Ta, giống như Chúng Ta.'' (Đại từ ''Chúng Ta'' là ''Thiên Chúa Ba Ngôi'' oai phong, ban cho con người ''Thiên Ân'' được làm con cái của Ngài, có ''linh hồn, thần khí'' (âme, esprit) hơn hẳn mọi thọ tạo khác trong vũ trụ.) Qua Tân Ước, Chúa Giêsu cũng phán với phụ nữ bên giếng Giacop như sau: ''Thiên Chúa là Thần Khí, cho nên những ai thờ Ngài thì phải thờ trong Thần Khí và sự thật.'' (Gioan 4, 24)

III- Thiên-Chúa-Cứu-Rỗi (tức Giêsu) phán về Ngài

A- Gioan 11, 25-26: ''Chính Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, thì dù chết, cũng sẽ sống. Ai sống và tin Ta, sẽ không chết đời đời. Con có tin điều ấy không?'' (Chúa Giêsu dạy Martha, em của Ladarô, tin như thế trước khi Ngài cho anh ta sống lại để mọi người thấy Vinh Quang của Thiên Chúa! Đó cũng là việc báo trước Sự Phục Sinh của Ngài và Ơn Cứu Rỗi.)

B- I Cor, 15,13: "Nếu không có chuyện người chết sống lại thì Chúa Kitô cũng không sống lại. Nhưng Chúa Kitô mà không sống lại THÌ lời rao giảng của chúng tôi là trống rỗng và đức tin của anh-chị-em cũng vô nghĩa và anh-chị-em vẫn còn ở trong tội lỗi của mình.''

C- Roma 8,11: ''Nếu Thần Khí của Ðấng cư ngụ trong anh-chị-em đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết THÌ Ðấng ấy cũng sẽ tác sinh thân xác phải chết của anh-chị-em, nhờ Thần Khí của Ngài cư ngụ trong anh-chị-em.''

D- I Cor. 15, 35-53: ''Nhưng ai đó sẽ hỏi: Người chết sống lại thế nào, sẽ lấy thân thể nào? Câu hỏi điên rồ! Cái mình gieo, sẽ không sống nếu nó không chết. Cái mình gieo, chưa có hình thể, sẽ mọc lên, mà chỉ là hạt suông, chẳng hạn hạt lúa hay thứ gì khác. Thiên Chúa CHO nó hình thể như Ngài tiền định: giống nào, hình thể nấy. Nhưng vẻ đẹp CỦA thiên thể thì KHÁC vẻ đẹp của địa thể. Việc phục sinh của người chết cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà sống lại thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà sống lại thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà sống lại thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể thế tục, mà sống lại là thân thể siêu nhiên. Nếu có thân thể thế tục thì CŨNG có thân thể siêu nhiên. Người Cõi Trời ra sao thì người khác ở Cõi Trời cũng vậy. Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người dương thế thì chúng ta cũng sẽ mặc được hình ảnh CỦA Cõi Trời. Vì cái phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử.''

IV- Nhận định về việc Cô ''Mì Tô'' được báo mộng

Theo giải thích của Mẹ Cô nữ Trung Tá Maddison (Mì Tôm), câu mà Cô ấy được nghe trong mơ: ''Bà điên cứu con. Bà điên cứu con.'' là những lời bà Sáu đã ''gởi gấm'' cho Cô ta. Nhưng, là người Công Giáo (cũng như Anh-Chị-Em Chính Thống Giáo và Tin Lành), tôi xác tín cụ thể hơn thế này:1- Chỉ có Thiên Chúa là Đấng ''Toàn Tri, Toàn Năng, phi thời gian và phi không gian'' nên Ngài biết trước mọi việc tốt lành và xấu xa do Satan và ''đầy tớ của nó'' gây ra.

2- Bà Sáu (Bà điên) cũng là thọ tạo bị giới hạn bởi ''thời gian và không gian'' nên không thể biết trước việc khủng bố ở Mỹ vào ngày 11.9.2001!

3- Bà Sáu đã qua đời và linh hồn bà thì bất tử. Tôi không biết linh hồn Bà ấy đang ở đâu, nhưng hy vọng rằng người nghèo và khốn khổ như bà được Chúa thương xót.

4- Có thể, từ khi lìa đời, linh hồn Bà Sáu luôn cầu xin cùng Chúa chúc lành cho Cô Maddison. VÌ THẾ Thiên Chúa báo mộng bằng một trong hai cách:

a- Cho phép Bà Sáu hiện về trong giấc mơ của Cô Mì Tô để nói câu đã nêu.

b- Chính Chúa dùng giọng nói của Bà Sáu để cứu Cô Mì Tô có lòng Bác Ái như Ngài dạy trong Tám Mối Phúc Thật (Hiến Chương Nước Trời): ''Phúc cho những ai có lòng thương xót vì sẽ được xót thương.'' (Phúc thứ năm)

5- ''Nếu như'' Bà Sáu không cầu xin cho ân nhân của mình, Thiên Chúa vẫn nhớ tới lòng Bác Ái của Cô ta như lời Ngài phán trong Matthêô 25, 34-40 về Ngày Phán Xét Chung: ''Bấy giờ, Vua sẽ nói với những người ở bên phải: "Hãy đến, hỡi những ai được Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy, làm cơ nghiệp Nước đã dọn cho các con từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, mà các con đã cho Ta ăn, Ta khát, mà các con đã cho Ta uống, Ta là khách lạ, mà các con đã tiếp rước, Ta mình trần, mà các con đã cho Ta mặc, Ta đau yếu, mà các con đã thăm viếng, Ta ở tù, mà các con đã đến với Ta.'' Bấy giờ kẻ lành thưa lại: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Ngài đói mà nuôi dưỡng, Ngài khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Ngài là khách lạ mà tiếp rước, Ngài mình trần, mà cho mặc; có bao giờ chúng con thấy Ngài đau yếu hay ở tù mà chúng con đến với Ngài." Ðáp lại, Vua sẽ nói với họ: "Quả thật, Ta bảo các con: những gì các con đã làm cho một trong các anh-chị-em hèn mọn nhất này của Ta, là các con đã làm cho chính Ta."

6- Nhắm trả lời cho câu hỏi về trường hợp của Cô Mì Tôm: ''Nhân quả hay số phận?'', tôi đã trích dẫn Lời Chúa (ở trên, nơi số 4 và 5) và xin trình bày thêm:

Kinh Thánh là ''Sách cho biết nhiều nhất về Nhân Quả'', bắt đầu ở Sáng Thế Ký bởi vì Thiên Chúa là KHỞI NGUYÊN của mọi sự và mọi loài. Là Tình Yêu nên Ngài dựng nên Thiên Thần sáng láng, vũ trũ tốt lành, thảo vật, rau cỏ, loài vật và con người cũng tốt lành. Đó là QUẢ. Nhưng con người đồng lõa với Satan, tức muốn bằng Thiên Chúa. Cho nên tội lỗi đã vào thế gian, có sự xúi giục của Satan là sự dữ. Thế là Thiên Chúa chạnh lòng thương và hứa ban Ơn Cứu Chuộc cho loài người.

7- Ở Côlôxê 1,15-18, Thánh Phaolô cũng xác tín về Chúa Giêsu: ''Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử của mọi thọ tạo vì, trong Ngài, tất cả đã được tạo thành trên trời và dưới thế, hữu hình và vô hình... Tất cả được tạo thành BỞI Ngài và cho Ngài... Ngài là Khởi Nguyên...''

8- Chúa Giêsu đã dạy rất nhiều về ''yêu thương, tha thứ, nhân quả'', chẳng hạn như sau: ''Trái lại, các con hãy yêu địch thù, hãy làm ơn và cho vay mượn, mà chẳng mong được báo đền. VÌ THẾ, phần thưởng dành cho các con sẽ lớn lao, VÀ các con sẽ là con của Ðấng Tối Cao vì Ngài nhân hậu với kẻ vô ơn và độc ác. Các con hãy có lòng thương xót như Cha các con là Ðấng thương xót.... Các con hãy thương yêu, hãy tha thứ THÌ sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Các con hãy cho THÌ sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho các con đấu ngon lành, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo các con. VÌ các con đong bằng đấu nào THÌ Thiên Chúa sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy." (Luca 6,35-38)

9- Thánh Ca ''Trên Đường Emmau'' có các lời dào đạt Tình Mến thế này: ''Ấy những lúc mắt ta không trông, không thấy được Ngài: Trong những kẻ nghèo đói! Ấy những lúc chúng ta vô tâm, không để ý Ngài: Người ăn xin hèn yếu! Ấy những lúc chúng ta vô tâm, không để ý Ngài: Người phu xe gầy vai!'' Cô Mì Tôm đã thương xót Bà Sáu (Hình Ảnh Chúa Giêsu) ở Mỹ Tho!

(Xin mời nghe: Trên đường Emmaus – YouTube)

10- Cô Mì Tô cũng được đón nhận Hồng Ân như lời Thiên Thần xướng ca trong đêm Chúa ra đời: ''Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.'' và như trong Tám Mối Phúc Thật (Bài Giảng Trên Núi) là Hiến Chương Nước Trời nói rõ về Nhân Quả!

Đức Quốc, Tháng 11 (kính nhớ Các Đẳng Linh Hồn), năm 2015

Đaminh Phan Văn Phước

Bài viết (có phần kể chuyện) nên dài gần ba trang, tôi sẽ trình bày về ''số phận'' trong dịp khác.

Bài tóm tắt:

Thiên Chúa cho phép Linh Hồn trong Luyện Ngục hiện về trả ơn người đã giúp mình

Trong cuốn ''Các bài giảng về linh hồn bất tử'', ở chương ''Bác Ái'', trang 298, Linh Mục Lacordaire, người Pháp, kể chuyện như sau:

Một hoàng tử vô thần, người Balan, viết xong cuốn sách chống báng đề tài: hồn bất tử. Trước khi cho in sách ấy, ngày kia, chàng đi dạo trong công viên, gặp một phụ nữ chạy tới, quỳ xuống chân mình và khóc than: "Thưa hoàng tử! Chồng tôi chết đã mấy ngày rồi! Có lẽ linh hồn ông ta đang đau khổ ở trong Luyện Ngục. Nhưng tôi nghèo, chẳng có đồng xu nào để xin Lễ cho linh hồn chồng tôi! Xin hoàng tử giúp tôi để tôi giúp lại chồng tôi."

Dù không tin có đời sau, hoàng tử vẫn động lòng và tặng bà ấy một đồng tiền vàng mà chàng mang theo mình. Bà ấy vội vã đến nhà thờ, xin Lễ cầu nguyện cho chồng mình.

Ba hôm sau, vào buổi chiều, trong thư phòng vắng vẻ, lo sửa lần chót cuốn sách sắp cho xuất bản, bỗng hoàng tử nghe tiếng động, vội nhìn quanh, thấy có người ăn bận ra kiểu nhà quê, đứng trước mặt mình. Ngạc nhiên và tức giận vì ông nhà quê vào phòng khi chưa có phép, hoàng tử đứng dậy, đuổi ông ấy đi. Ông ta biến mất. Hoàng tử gọi các tôi tớ, trách mắng tại sao lại cho người nhà quê vào phòng mà không xin phép trước! Họ ngạc nhiên và quả quyết không có khách lạ vào Dinh lúc ấy. Hoàng tử im lặng, trở về phòng, nhưng đinh ninh rằng chắc chắn có người đã vào!

Cũng vào giờ chiều như hôm trước, ông nhà quê lại xuất hiện trước mặt hoàng tử. Chàng nổi giận, quát mắng, lại xua đuổi ông ta. Ông ấy biến mất. Hoàng tử chạy quanh nhà, không tìm ra ông ấy. Tôi tớ lục lọi khắp nơi, nhưng chẳng thấy ông nhà quê! Hoàng tử bắt đầu suy nghĩ và chờ đợi...

Chiều hôm sau, cũng vào giờ ấy, ông nhà quê lại đến! Nhưng, trước khi hoàng tử nổi nóng và đuổi mình đi, ông nhà quê vội lên tiếng: "Thưa hoàng tử, tôi tới đây để tạ ơn ngài! Tôi là chồng của bà nghèo khổ mà ngài đã bố thí cho một đồng vàng để bà ta xin Lễ cầu cho linh hồn tôi cách đây mấy ngày. Đức bác ái của ngài làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thiên Chúa cho phép tôi về đây để tạ ơn hoàng tử và quả quyết với hoàng tử rằng có đời sau vì linh hồn người ta bất tử. Xin hoàng tử lãnh nhận Ơn Chúa ban lúc nầy để lo phần rỗi đời đời của mình."

Nói xong, ông nhà quê biến mất. Hoàng tử bừng tỉnh, quyết định không cho xuất bản cuốn sách chống bán linh hồn bất tử!

Trong sách đã nêu, ở trang 299, còn có hai nhân chứng:

1- Thánh nữ Catarina thành Bologna nói: "Khi muốn được ơn nào từ Cha Nhân Lành, tôi thường xin qua các linh hồn đau khổ trong Luyện Ngục, và tôi thường được ơn mà tôi xin."

2- Thánh nữ Frances kể chuyện linh hồn được Chúa cho hiện về để nói với bà: "Quỉ dữ tìm mọi cách để hại bà! Nhưng bà đừng sợ! Chúng tôi che chở bà. Chúng tôi cầu cho bà hằng ngày. Khi ai nhớ tới chúng tôi, chúng tôi cũng nhớ tới họ và cầu bàu cho họ trước mặt Chúa, nhất là chúng tôi xin cho họ được ơn trung thành phụng sự Chúa và được ơn chết lành."

Lên đầu trang