KINH THÁNH ANPHONGSÔ DE LIGUORI

9/1/2021 7:00:10 PM

Lạy thánh An-phong-sô là quan thày rất vinh hiển và yêu dấu của con. Thánh đã lao nhọc và lao khổ biết bao, để bảo đảm hoa trái ơn cứu độ cho nhân lọai.  Xin đóai nhìn đến sự khốn khổ của linh hồn con và thương xót con cùng.  Nhờ sự chuyển cầu mạnh thế của thánh với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin cho con được thật lòng thống hối vì tội lỗi con, cùng với ơn tha thứ và xá giải, một lòng ghét tội thẳm sâu và sức mạnh ngày càng gia tăng để chống trả mọi cám dỗ.

Con nguyện xin thánh nhân chia cho con ít là một tàn lửa của tình yêu đã hằng thiêu đốt tim ngài. Xin cho con biết noi gương thánh đặt Thánh Ý Chúa làm luật sống duy nhất của đời con.  Xin cho con một tình yêu nồng nhiệt và bền bỉ dành cho Chúa Giêsu, một lòng sùng kính dịu dàng thơ bé dành cho Mẹ Maria, cùng với ơn biết cầu nguyện không ngừng và bền đỗ trong việc phụng sự Chúa cho đến cuối đời con, để cuối cùng con được sum họp với thánh mà ngợi khen Chúa và Mẹ Maria đời đời.  Amen.

Lên đầu trang