KINH SUY TÔN THÁNH GIÁ

9/14/2018 5:01:01 PM
Kinh thời Trung Cổ

crucifixion.jpg

Xin Chúa thương xót chúng con – Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con – Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con. xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Ki-tô nghe cho chúng con. – Chúa Ki-tô nhân từ nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật – Thương xót chúng con. (TXCC)
Đức Chúa Con chuộc tội Cứu thế là Đức Chúa Trời thật. TXCC
Đức Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ là Đức Chúa Trời thật. TXCC
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. TXCC

Cây Thánh giá là giường, mà Chiên Thiên Chúa đă nằm khi hy sinh chịu chết. TXCC
Cây Thánh Gía Chúa cứu độ chúng con. TXCC
Cây Thánh giá Chúa là trung gian hòa giải chung con với Thiên Chúa. TXCC
Cây Thánh giá Chúa là niềm hy vọng của Ki-tô hữu. TXCC
Cây Thánh giá Chúa là bảo chứng sự phục sinh của kẻ chết, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là nơi ẩn trú an toàn của người lương thiện bị bách hại, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là gậy dẫn đường của kẻ khiếm thị, TXCC
Cây Thánh Gía Chúa là một địa bàn chỉ phương hướng cho kẻ bị lầm lạc trở lại, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là gậy chống cho người tàn tật, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là niềm an ủi kẻ khó nghèo, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa kiềm chế những kẻ bạo lực, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa hủy diệt kẻ kiêu ngạo, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là nơi trú ẩn cho những tội nhân, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là huân chương chiến thắng hỏa ngục, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa khiến cho quỉ ma kinh khiếp, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là thầy dậy dỗ thanh thiếu niên, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa giúp đỡ yên ủi kẻ âu lo, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là niềm trông cậy của kẻ thất vọng, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là sao sáng cho các thủy thủ, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là bến cảng cho những tầu thuyền neo đậu, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là thành lũy che chở kẻ bị giam cầm, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là người cai quản những kẻ mồ côi, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa bảo vệ những quả phu, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là cố vấn cho người công chính, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là thẩm phán xét xử kẻ độc ác, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là nơi cho người phiền sầu nghỉ ngơi, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa chăm sóc an toàn cho nhi đồng, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa giúp mọi người có sức chịu đựng, TXCC
Cây Thánh giá Chúa tượng trưng sự đảm trách công việc giao phó, TXCC
Cây Thánh giá Chúa tượng trưng gánh nặng đời sống gia đình, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là sự hy vọng sau hết cho người cao tuổi, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa soi sáng cho những ai c̣òn ngồi ở nơi tối tăm, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là sự huy hoàng của các lãnh đạo, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa biểu tượng truyền bá văn minh cho thế giới, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là khiên thuẫn bảo vệ vững chắc, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là sự khôn ngoan của kẻ khiêm nhường, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là niềm yên ủi cho người làm việc vất vả, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa đem sự hiểu biết cho kẻ thiểu năng, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là luật lệ vững vàng cho đời sống, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa được các Tiên tri loan báo xưa, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa được các Tông đồ rao giảng, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là vinh quang của các Thánh Tử Đạo, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là cứu cánh cho Các vị ẩn tu chiêm niệm, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là đức trinh khiết cho các Nữ đồng trinh, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là sự vui mừng cho các Tư tế, Linh mục, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là nền tảng của Hội Thánh, TXCC
Cây Thánh Giá Chúa là phương thức cứu độ trần gian, TXCC
Cây Thánh giá Chúa tiêu trừ ngẫu tượng, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là duyên cớ vấp ngã cho người Do thái, TXCC
Cây Thánh giá Chúa một phương tiện loại trừ vô thần, TXCC
Cây Thánh Giá nâng đỡ những kẻ tinh thần yếu đuối, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là thuốc chữa kẻ đau yếu bệnh tật, TXCC
Cây Thánh giá Chúa chữa lành bệnh tật cho những người đau yếu, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là sức mạnh cho người tàn tật, bất toại, TXCC
Cây Thánh giá là lương thực thiêng liêng cho kẻ đói ăn, TXCC
Cây Thánh giá Chúa là mạch suối nước cho kẻ đói khát , TXCC
Cây Thánh giá Chúa là y phục giúp cho kẻ cơ hàn, TXCC
Lậy Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, xin tha tội lỗi chúng con,
Lậy Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, xin nhận lời chúng con,
Lậy Chiên Thiên Chúa, Đáng gánh tội trần gian, xin thương xót chúng con,
Xin Chúa Ki-tô Nhận lời chúng con, Xin Chúa Nhân từ nhận lời chúng con,
Xin Chúa Thương xót chúng con,

Xướng: - Lậy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lậy và tôn vinh Chúa,
Đáp: Vì Chúa Đă dùng Thánh Giá Chúa mà cứu chuộc trần gian,

Tất cả đồng thanh: Đây là Thánh Giá Chúa! Những quyền lực tà thần tránh xa.
Con Sư tử của chi tộc Giu-đa, Cội rễ của vua Davit, đã chiến thắng khải hoàn! Alleluia!

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Lậy Thiên Chúa, Đấng Cứu độ trần gian, đã vui ḷòng xuống thế sinh nơi hang đá máng cỏ và đã hy sinh chết trên Thánh giá. Ôi Lậy Chúa Giê-su Ki-tô, vì những thương tích hồng phúc thánh thiện của Chúa, mà chúng con, những kẻ không xứng đáng là những tôi tá của Chúa, đã để tâm trí tới sự tử nạn của Chúa, Đấng đã giải cứu chúng con khỏi những đau khổ hỏa ngục, và đã đoái thương đem chúng con đến tình huống như Chúa là ban cho người trộm lành, một kẻ đã cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa, Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Đức Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời trên Thiên Đàng. AMEN.

Lên đầu trang