KINH PHÉP LẠ

9/1/2021 2:10:26 PM

Lậy Chúa Giêsu, con đến trước Chúa với con người thật của con. Con xin lỗi và ăn năn thống hối về những tội lỗi của con, xin tha thứ cho con. Trong Danh Thánh Chúa, con tha thứ cho tất cả những người khác về những gì họ đã làm hại con. Con từ bỏ Satan, các tà thần ma quỷ và những việc làm của chúng. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa trọn cả con người con. Con tin nhận Chúa là Chúa và là Đấng Cứu độ của con. Xin hãy chữa lành con, biến đổi con, gia tăng sức mạnh phần xác, phần hồn và thần khí con.

Lậy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, bao bọc con với Máu Châu Báu của Chúa và đổ tràn đầy con Thần Khí Chúa. Lậy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con quyết theo Chúa mỗi ngày trong đời sống của con.

Lậy Mẹ Maria, Mẹ của con, Nữ Vương Hòa Bình, lậy các Thiên thần và các Thánh, xin phù giúp con. Amen.

Lên đầu trang