KINH ÔNG THÁNH INAXU VÀ CÁC BẠN TỬ VÌ ĐẠO NƯỚC VIỆT NAM

9/1/2021 7:48:57 PM

Chúng tôi lạy ơn ông thánh Inaxu cùng ông thánh Đôminicô Giám mục và các bạn Tử vì đạo là kẻ Đức Chúa Trời đã chọn, mà nên như của quí giá đầu mùa nước Việt Nam dâng tiến cho Chúa chúng tôi; xưa các Đấng đã đổ hết máu mình ra làm chứng đạo thật, cho được tưới những nơi khô ráo cho ra mềm và xanh tốt, mà làm cho vua chúa quan quyền mọi bậc người được suy biết đạo thánh Đức Chúa Trời là đạo thật, cùng làm cho đạo một ngày một rộng sáng ra, thật là đã nên như gương mẫu cho chúng tôi được soi, cùng như cột mây cột lửa dẫn đàng cho chúng tôi được theo mà vào cửa thiêng đàng.

Chúng tôi xin các thánh Tử vì đạo là quan thầy chúng tôi rày đang hưởng phúc trên thiên đàng cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng, đã dùng những lời dạy dỗ cùng những sự khốn khó các Đấng ấy chịu mà làm cho nhiều người Việt Nam được biết Đức Chúa Trời mà thờ phượng, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời vì công nghiệp trọng các Đấng ấy, tha mọi sự phạt cho chúng tôi đáng chịu vì tội khi còn đang ở chốn khách đày này, cùng xin thêm lòng tin cậy kính mến Đức Chúa Trời, mà giữ đạo vững vàng nên cho đến chết, cho ngày sau được theo chân các Đấng ấy về quê thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Lên đầu trang