KINH ÔNG THÁNH GIÊRÔNIMÔ

3/15/2022 6:54:40 PM

Chúng con lạy ơn ông thánh Gieronimô, cùng ông thánh Valentinô Giám mục và các bạn tử vì đạo, xưa đã chịu khó nhọc làm sáng danh Đức Chúa Trời cùng cứu giúp linh hồn người ta, và chịu chết đổ máu mình ra vì Đức Chúa Giêsu.

Thì chúng con xin các Đấng cầu bầu cho chúng con được giữ đạo thánh Đức Chúa Trời cho nên, cùng xin cho các thầy cả giảng đạo trong nước Việt Nam này được thêm lòng kính mến  Đức Chúa Trời và thương yêu linh hồn người ta; lại xin các Đấng bầu cử cho cả và nước Việt Nam hằng được bằng an, và cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một rộng sáng ra, cho hết mọi người được biết, cùng tin cậy kính mến, và làm tôi tá Đức Chúa Trời ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lên đầu trang