Kinh nguyện

KINH A RẤT THÁNH GIÁ

(Kinh này được trích ra từ Thiên Chúa Thánh Giáo Nhựt Khóa, xuất bản năm 1955, do Nhà Xuất Bản Imprimerie de la Mission, 289 đường Hai Bà Trưng, Tân Định, Sàigòn. Do Lm Vũ Thế Toàn phổ biến.)

 Xem chi tiết »
Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha François Pallu

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng dẫn đưa chúng con tới nguồn ơn cứu độ đầy tràn. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Cha Pa-luy (Pallu)/ vị thừa sai đầy lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh tại Á Châu...

 Xem chi tiết »
Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert

Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chúng con cảm tạ Cha đã dùng ánh sáng Thánh Linh/ hướng dẫn Đức Cha Lambert thực hiện công cuộc truyền giáo / và tổ chức đời sống Giáo hội tại những miền đất Á châu...

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang