Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

12/1/2015 6:11:29 PM
Kinh Năm Thánh do Đức Giáo hoàng Phanxicô soạn

Logo_Nam_Thanh_Long_Thuong_Xot.jpg

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,

và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.

 

Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa

và chúng con sẽ được cứu độ.

Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Zakêu

và thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền;

làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna

không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo;

cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,

và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải.

 

Xin cho chúng con được nghe

những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria,

như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con:

“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

 

Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,

Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài

trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:

Xin làm cho Hội Thánh

phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này.

Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển.

 

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa

cũng mặc lấy sự yếu đuối

để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc,

xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài

đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa

quan tâm, yêu mến và thứ tha.

 

Xin sai Thần Khí Chúa đến

xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,

để Năm Thánh Lòng Thương Xót này

trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con;

và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới,

có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo,

công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức,

trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.

 

Lạy Chúa Giêsu,

nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót,

xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha

và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Giáo hoàng Phanxicô
(bản dịch tiếng Việt đã được các Đức giám mục Việt Nam
chấp thuận trong Hội nghị Thường niên kỳ II năm 2015
tại Toà Giám mục giáo phận Xuân Lộc)

----------------------
(Bản dịch khác)

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời,

và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.

 

Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa và chúng con sẽ được cứu thoát.

Ánh mắt yêu thương của Chúa đã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc;

đã giúp người đàn bà ngoại tình và Mađalêna không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo;

đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa,

và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn.

 

Xin cho chúng con biết lắng nghe,

như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con,

những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria: “Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!”

 

Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,

gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ

mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự:

xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian,

gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh.

 

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng phải khoác lên người sự yếu đuối

để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc:

xin cho mọi người đến với các thừa tác viên

đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ.

 

Xin Chúa gửi Thánh Thần đến và xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,

để Năm Thánh Lòng Thương Xót này trở thành năm được Chúa ban ân sủng,

để Hội Thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành mang Tin Mừng đến với người nghèo,

loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức,

và cho người mù lại được nhìn thấy.

 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót,

chúng con nguyện xin Chúa

là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,

đến muôn thuở muôn đời.

Amen.

 

 Giáo hoàng Phanxicô

Lên đầu trang