Kinh Năm Đức Tin

10/14/2012 1:22:47 PM
(phổ thơ)

Tạ ơn Chúa từ bi và nhân hậu

Con tìm Ngài, là tìm gặp tình yêu

Hạt Đức Tin gieo trên đất phì nhiêu

Quê hương Việt chảy tràn lan mật sữa

 

Nhờ Mẹ Maria, Mẹ kẻ tin vào Chúa

Và bởi dòng bửu huyết của tiền nhân

Xin cho con lòng tín thác ân cần

Theo Ý Chúa, nơi đời con nương tựa

 

Xin giúp con với Cha luôn vẹn nghĩa

Với anh em là huynh đệ một nhà

Luôn bao dung và nhân hậu thiết tha

Biết sẻ chia buồn vui và hy vọng

 

Ở bên Chúa cho con là đèn sáng

Tỏa lửa yêu của Chúa đến mọi nơi

Kẻ thiếu niềm tin, lẽ sống cuộc đời

Trong con tim khát tin yêu hy vọng

 

Dẫn mọi người tìm về Lời hằng sống

Lời Ánh Quang Chân lý, Lời Trường Sinh

Lời yêu thương tạo tác khối ân tình

Xây hiệp nhất muôn tâm hồn nên một.

AMEN.

Lê Tín Hữu

Lên đầu trang