Kinh Mến Chúa Trọn Hảo

11/12/2017 3:48:19 PM

Lạy Chúa Ba Ngôi toàn ái,/ con tin, chớ gì con tin mạnh mẽ hơn,/ con cậy, chớ gì con cậy vững vàng hơn,/ con mến, chớ gì con mến nóng nảy hơn,/ con thờ, chớ gì con thờ thẳm sâu hơn.

 

Con dâng cho Chúa những sự phải nghĩ để nghĩ như Chúa,/ những điều phải nói để nói theo Chúa,/ những việc phải làm để làm theo Chúa,/ những chuyện phải chịu để chịu vì Chúa./ Cái gì Chúa muốn, con muốn./ Vì Chúa đã muốn, con muốn./ Lúc nào Chúa muốn, con muốn./ Bao lâu Chúa muốn, con muốn.

 

Lạy Chúa,/ xin hướng dẫn con bằng khôn ngoan Chúa./ xin điều chế con bằng công bình Chúa./ Xin an ủi con bằng nhân hậu Chúa./ Xin bảo vệ con bằng quyền năng Chúa./ Con nài xin Chúa soi sáng trí khôn con,/ hun nóng lòng muốn con,/ thanh tẩy trái tim con,/ khiết hóa lương tâm con,/ siêu nhiên hóa tình yêu con./ Xin giúp con cầm trí lúc cầu nguyện,/ tiết độ khi ăn uống,/ chuyên cần lo bổn phận,/ vững vàng trong quyết định.

 

Chớ gì con được nội tâm trong sạch,/ bề ngoài đoan chính,/ ăn ở gương mẫu,/ xử thế khôn ngoan,/ sinh hoạt mực thước./

 

Chớ gì con biết kiềm chế bản năng,/ yêu mến tuân giữ lề luật,/ chuyên chăm sống Cải Mến Yêu,/ lo làm giàu ân,/ đức,/ công/ được đảm bảo lên Thiên đàng. Amen.

 

LM Mattheu Phạm Hảo Kỳ

Lên đầu trang