Kinh Mân Côi

10/11/2015 10:38:27 AM

Hai mươi Mầu nhiệm Kinh Mân Côi,

Là "Phúc Âm tắt" của mọi người.

Suy ngắm về Ngôi Hai Thiên Chúa:

Nhập thế - Chuộc tội - lại về Trời.

AVE - Xin cùng Mẹ VUI lên !

AVE - bên Mẹ SÁNG niềm tin !

AVE - gẫm sự THƯƠNG khó Chúa !

AVE - MỪNG Chúa - Mẹ Thăng Thiên !

Tràng chuỗi "Linh Khí" Mẹ trao ban,

Còn ghi những kỳ tích huy hoàng :

Cha Đaminh phá tan bè rối;

 Thánh binh thắng quân Thổ vẻ vang.

Phương thế cứu rỗi hồn mọi người,

Chính là chăm đọc Kinh Mân Côi.

Mẹ truyền - Lộ Đức còn vang vọng.

Tiếp Fatima - Mệnh lệnh Người.

Vườn Hồng thiêng liêng rực rỡ tươi,

Ngát hương dâng tiến Mẹ Chúa Trời.

Bốn biển năm châu đồng nở rộ,

Lung linh ngào ngạt HOA MÂN CÔI.

Trên đường lữ thứ, chuỗi Mẹ ban,

Giúp ta vượt thắng mọi nguy nan.

Miệng đọc tay lần thêm mỗi hạt,

Là một nấc thang hướng Cõi Thiên.

 

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang