KINH KÍNH THÁNH GIÁ LẠY DẤU THÁNH GIÁ

9/20/2021 9:46:21 AM

Con kính Thánh Giá cho được bằng yên.

Cây Thánh Giá ở giữa rừng vàng;

Cây Thánh Giá là gươm là giáo;

Cây Thánh Giá ở khắp gần xa tróc quỉ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục;

Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển;

Cây Thánh Giá là chìa khoá mở cừa Thiên Đàng cho chúng con được vào.

Lạy cây Thánh Giá,

Lạy cành cây Thánh Giá!

Lạy lá cây Thánh Giá,

Lạy hoa cây Thánh Giá!

Lạy quả cây Thánh Giá!

Từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Giá.

Lạy Chúa con nằm trên cây Thánh Giá chịu chết vì chúng con. Amen

Lên đầu trang