KINH KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

9/20/2021 9:44:10 AM

Con thờ lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bây giờ và đời đời.Lạy Chúa Giêsu Nazareth, đã chịu đóng đinh trên Thập Giá, xin thương xót chúng con!

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập Giá vì tội lỗi con!Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con!Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin là niềm hy vọng của con!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi gươm đao, vũ khí, giặc giã!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ban xuống cho con mọi ơn lành!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi sự dữ!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục, cho con được an lành!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi bệnh dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm!

Xin xua đuổi khỏi người con các thần dữ luôn ám hại bây giờ và mãi mãi. Amen.

Nhân danh Máu Châu Báu Rất Thánh Chúa Giêsu Kitô! Nhân danh mầu nhiệm nhập thể làm người cứu chuộc và dẫn đưa chúng con đến cõi trường sinh.

Quả thật, Chúa Giêsu Kitô đã ra đời làm người đêm Giáng Sinh, và chịu chết trên Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Amen.

---

Chú ý:

Kinh này đã tìm được năm 1505 trong mộ Đức Giêsu Kitô và được Đức Giáo Hoàng thời đó gửi cho Vua Charles lúc Hoàng Đế này đem quân đi đánh những kẻ thù của Thánh Micae ở Pháp.

Ai đọc, nghe đọc hoặc mang trong người kinh này sẽ không chết thình lình, không bị chết đuối, không bị đầu độc, không bị kẻ thù bắt giữ hoặc ám hại và sẽ sinh nở bình an, mau mắn, mẹ tròn con vuông . Khi đứa bé chào đời nên đặt kinh này bên phải người nó, chắc chắn đứa bé tránh được nhiều tai nạn.

Ai giữ kinh này trong người sẽ không bị động kinh, và lúc đi đưòng, nếu thật có người bị chứng động kinh sẽ chấm dứt và người bệnh này mạnh tức thì.

Chúa phán: “Ai viết kinh ngày cho chính mình hoặc cho người khác thì Ta chúc lành cho người ấy.

Ai khinh thường chế nhạo kinh này sẽ bị trừng phạt”.

Kinh này được cất giữ trong nhà ai, nhà ấy sẽ thoát khỏi sấm sét, bão bùng, và giông tố. Ai hàng ngày đọc kinh này sẽ biết được giờ chết trước 3 ngày, qua một dấu chỉ đặc biệt của Chúa ban.

Lên đầu trang