KINH ĐỨC THÁNH MICAE TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

9/1/2021 1:47:19 PM

Lạy ơn Đức thánh Micae là tổng lãnh thiên thần rất mạnh mẽ, chúng con xin Người hằng thương nhớ đến chúng con liên mà cầu xin Đức Chúa Trời ban sức cho chúng con được giữ đạo nên.

Chúng con xin Đức thánh Micae cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa trời thượng trí vô cùng, đã chia các việc ra cho các Thiên thần có thứ tự lạ lùng, thì chúng con xin Đức Chúa Trời thương cho các đấng thiên thần hằng chầu chực Đức Chúa Trời ở trên trời coi sóc, gìn giữ chúng con đang khi còn sống ở thế gian. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lên đầu trang