KINH ĐỨC MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM

9/3/2021 10:24:37 AM

KINH ĐỨC MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM (1)

1. Lạy Đức Nữ Hoa Hồng mầu nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ chúng con! Mẹ là niềm hy vọng, là sức mạnh  và là niềm an ủi của chúng con. Với tình yêu từ trời cao chúc phúc cho chúng con, nhân danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.

2. Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Nữ trinh tinh toàn, Mẹ ân phúc, chúng con phủ phục trước Mẹ  trong vinh quang của Con chí thánh Mẹ  trong vinh quang của Con chí thánh Mẹ, cậy nhờ Mẹ  nài xin lòng thương xót nhân từ Thiên Chúa. Không mảy may do công phúc chúng con, nhưng hoàn toàn do Trái tim từ mẫu vô cùng nhân ái Mẹ, chúng con nài xin sự trợ giúp và ân thánh, vì chúng con tin chắc rằng  Mẹ sẽ nghe lời chúng con.

3. Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu, Nữ Vương rất thánh Mân Côi  và là Mẹ Giáo Hội, nhiệm thể Đức Kitô, chúng con cầu xin ơn hiệp nhất  và hòa bình cho toàn thể ơn hiệp nhất  và hòa bình cho toàn thế giới này, thế giới đang bị sâu xé từng mảnh, bởi bất hòa xích mích  và xin ban xuống mọi ơn thánh để nhiều tâm hồn các con cái Mẹ được cải hóa.

4. Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Nữ Vương các thánh Tông đồ, Mẹ là nguyên do làm phát sinh nhiều ơn thiên triệu và tu sĩ  nở hao quanh bàn thờ thánh thể Chúa, trong Hội Thánh . Nhờ thế  mà nhiều người được kêu gọi, lôi cuốn, vì gương mẫu đời sống thánh thiện và tình yêu nồng nhiệt  họ dành cho các linh hồn  và lan rộng khắp nơi trên cùng cõi trái đất này.

Ôi Maria  Hoa hồng mầu nhiệm Đấng vô nhiễm nguyên tội, Đấng bảo trợ ơn gọi linh mục và thánh hiến, xin cầu cùng Chúa Giêsu cho các linh mục  và các linh hồn thánh hiến. Amen.

Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Mẹ Giáo Hội, xin cầu cho chúng con và các linh mục của Mẹ. Amen.

KINH ĐỨC MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM (2)

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Nữ Trinh Vô Nhiễm. Mẹ Ơn Thánh, chúng con xấp mình trước nhan Mẹ để tôn vinh Con Chí Thánh Mẹ và đón nhận ơn thương xót của Thiên Chúa. Chúng con không dám cậy công sức riêng mình, chỉ cậy vào lòng nhân từ Trái Tim Mẹ mả kêu xin Mẹ cứu giúp và ban ơn thánh cho chúng con. Chúng con tin tưởng Mẹ nhậm lời chúng con.

Kính Mừng Maria.

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu, Nữ Vương Rất thánh Mân Côi và Mẹ Hội Thánh, là Nhiệm Tể Chúa Kitô, chúng con cầu xin cho thế giới đang bị xâu xé bởi biết bao tranh chấp. Xin Mẹ ban ơn hòa thuận, bình an và mọi ơn dẫn đến sự cải hóa tâm hồn cho biết bao con cái Mẹ.

Kính Mừng Maria.

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Nữ Vương các thánh tông đồ, xin làm nẩy nở chung quanh các bàn thờ Thánh Thể thật nhiều ơn gọi linh mục và thánh hiến, biết dùng đời sống thánh thiện và nhiệt huyết tông đồ để thiết lập triều đại tình thương vinh quang Con Chí Thánh Mẹ trên thế giới. Xin Mẹ đổ tràn ơn trời cho chúng con.

Kính Mừng Maria.

Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành…

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Đấng Vô Nhiễm Nguyên tội, Đấng bảo trợ ơn gọi linh mục và thánh hiến, Xin cầu cùng Chúa Giêsu cho các linh mục và các linh hồn thánh hiến. Amen.

Lên đầu trang