KINH DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ

9/3/2021 10:16:15 AM
(Khi đọc kinh này thì được hưởng được 500 ngày ân xá, song phải xưng tội.)

Lạy Đức Bà Maria, lạy Mẹ nhân thay, 

con xin dâng mình con cho Đức Mẹ 

và cho được làm chứng con hết lòng làm con Đức Mẹ, 

thì ngày hôm nay con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim 

cùng trót cả và mình con cho Đức Mẹ.  

Lạy Đức Bà Maria, lạy Mẹ khoan thay, 

này con thuộc về Đức Mẹ 

thì xin Đức Mẹ gìn giữ con như của riêng Đức Mẹ vậy. Amen.

Lên đầu trang