Kinh cầu Thánh Inhã Loyola

11/10/2013 8:33:37 PM
Thánh Inhã đệ Loyola, thánh tổ Dòng Tên

Ignacio_de_Loyola.jpg


L
ạy Cha Thánh I-Nhã,

Xin dạy chúng con biết hết lòng yêu mến Chúa Giêsu/

và trung thành với Hội Thánh,/

biết nhiệt thành làm VINH DANH CHÚA mỗi ngày một hơn,/

biết tìm kiếm,/ yêu mến, /và phụng sự Chúa trong mọi sự,/

biết bảo vệ và truyền bá đức tin cho anh chị em đồng loại,/

biết tôn trọng và nâng cao phẩm giá con người,/

 

Lạy Cha Thánh I-Nhã,

Xin cầu cho chúng con được lòng HOÁN CẢI,/

biết từ bỏ con người ích kỷ của mình,/

cũng như mọi sự phù phiếm trần gian,/

để bước theo Chúa Giêsu trên đường thập giá./

Xin cầu cho chúng con được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng,/

để chúng con ý thức về sự lành dữ trong lòng con người,/

ngõ hầu chúng con tìm thấy và mau mắn thi hành THÁNH Ý CHÚA trong mọi nơi mọi lúc./

 

Lạy Cha Thánh I-Nhã,

Xin dẫn đưa chúng con đến tận nguồn mạch THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU./

Xin cho chúng con cũng nhận được cùng một hồng ân như Cha Thánh,/

đó là được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu dưới cờ Thập giá,/

được hiểu biết và hết lòng kính mến THIÊN CHÚA BA NGÔI,/

được dâng hiến toàn thân cho Tình Yêu Thiên Chúa như chính Cha Thánh đã dạy chúng con:

“Lạy Chúa,

Xin nhận lấy trọn cả Tự Do, Trí Nhớ, Trí Hiểu, và trọn cả Ý Muốn của con,

cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con.

Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con,

lạy Chúa, con xin dâng lại Chúa hết thảy.

Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.

Chỉ xin ban cho con Lòng Mến Chúa và Ân Sủng Chúa,

vì được như thế là đủ cho con. AMEN.

 

(Web DongTen)

Lên đầu trang