KINH CẦU THÁNH CẢ GIUSE CHO NGƯỜI THẤT NGHIỆP

9/12/2021 12:25:12 PM

Lạy Thánh Cả Giuse !

Chúng con cầu xin Cha cho những người thất nghiệp; những người đang tìm kiếm công ăn việc làm hoặc để nâng đỡ gia đình họ.

Lạy Cha là đấng bảo trợ người lao động; xin Cha xóa bỏ cảnh thất nghiệp trong hàng ngũ chúng con; xin Cha cho tất cả những ai sẵn sàng làm việc biết sử dụng sức lực và khả năng của họ để phục vụ đồng loại và hưởng công lao chính đáng.

Lạy Cha là đấng bảo trợ các gia đình; xin đừng để cho những ai đang phải nuôi dưỡng con nhỏ thiếu thốn phương tiện cần thiết. Xin Cha thương anh chị em chúng con đang lâm cảnh thất nghiệp và túng thiếu vì bệnh tật và xáo trộn xã hội.

Xin Cha giúp cho các nhà lãnh đạo chính trị, những người đứng đầu các nền kỹ nghệ sớm tìm ra giải pháp mới và công chính cho mọi người. Xin cho mỗi một người chúng con được tự do đóng góp vào nền thịnh vượng chung bằng một sinh kế lương thiện hợp với khả năng từng người. Xin cho chúng con biết chia sẻ cho nhau những của cải phong phú mà Chúa đã ban để chúng con có thể giúp đỡ những nước kém may mắn hơn. Amen.

Lên đầu trang