KINH CẦU CÙNG THÁNH ANNA

9/1/2021 6:57:50 PM

Kính lạy Bà thánh Anna, là mẹ của Đức Nữ Trinh Maria, bà là sự sáng thiên hạ, vì sinh được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Davít, cùng những thánh tiên-tri sinh ra mẹ Chúa cả cao trọng vô cùng.

Bà là đấng khiêm nhượng đầy nhân đức, cho nên ngưới được Đức Chúa Trời ban cho chức rất cao trọng là bà của Chúa Kitô.  Bà như cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức; bà như suối trong sạch làm cho người ta giản khát; bà như khóm văn côi gìn giữ hoa thơm.

Vậy chúng con hết lòng trông cậy cùng chọn người làm quan thày, xin thánh nhân rủ lòng thương dạy dỗ giúp đỡ chúng con cho khỏi chước ba thù, cùng coi sóc đoàn con mọn này đang ở chốn khách đầy là nơi khổ ải; lại xin người  hằng cầu bầu trước tòa Chúa cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng tôi được mọi ơn phần hồn phần xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật; và xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.

Lên đầu trang