KINH CẦU CÙNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA

9/3/2021 10:21:41 AM

Lạy Nữ Vương, Mẹ của con. 

Con xin dâng hiến trọn vẹn mình con cho Mẹ. 

Này đây lòng thành của con,

con xin tận hiến cho Mẹ ngày hôm nay,

mắt con, tai con, miệng con, trái tim con,

và tất cả con người con mà không giữ lại gì.

Như thế, hỡi Mẹ tốt lành,

con sẽ thuộc về Mẹ,

xin gìn giữ con, che chở con, canh phòng cho con,

như tài sản và vật sở hữu của Mẹ. Amen.

Lên đầu trang