KINH CẦU CHO NGƯỜI ĐANG HẤP HỐI

9/1/2021 6:33:10 PM
(của Chân Phước Mary Potter. Có thể thay chữ người đang hấp hối bằng linh hồn)

Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu người đang hấp hối. Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến người đang hấp hối. Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót người đang hấp hối.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho người đang hấp hối. Amen.

Lên đầu trang