KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

9/1/2021 2:11:19 PM

Lạy Chúa, chúng con xin Đức Mẹ ấp ủ các Linh Mục của Chúa trong tà áo của Mẹ, và xin Mẹ cầu bầu cho các ngài được tăng thêm sức mạnh trong đời sống mục vụ.

Xin Mẹ Maria hướng dẫn các Linh Mục của Chúa, vâng theo lời Mẹ đã dạy, là “Người bảo gì, các con hãy tuân theo”. (Ga 2:5). Xin cho các Linh Mục của Chúa có được tâm hồn trong trắng như thánh cả Giuse, là vị hiền phu tinh tuyền tuyệt hảo của Mẹ. Xin cho trái tim bị đâm thâu của Mẹ, làm động lòng các Linh Mục của Chúa, để các ngài biết ôm ấp tất cả những ai đang đau khổ dưới chân thập giá. Xin cho các Linh Mục của Chúa được thánh thiện, được tràn đầy lửa yêu thương của Chúa, hầu các ngài không mong tìm bất cứ điều gì nữa, ngoại trừ vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn. Amen.

Thánh Gioan Vianê, cầu cho chúng con.

Lên đầu trang