KIÊU NGẠO KHÔNG ĐÓN NHẬN ĐƯỢC CHÂN LÝ

5/7/2013 10:14:19 PM
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

God-the-Father-by-Pompeo-Girolamo-Batoni.jpg 

Lời Chúa: Ga 16,12-15


12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em."

Suy Niệm


Người đời đi tìm Chân Lý nơi các bậc vị vọng như vua chúa, hay nơi những khoa học gia nổi tiếng, hoặc nơi giới trí thức để nghe được điều gì có giá trị nâng cao phẩm giá kiến thức con người hoặc làm cho nhiều người thích thú, thì người ta gọi những vị đó là bậc vĩ nhân nói lời “danh ngôn”. Nhưng chưa chắc các vĩ nhân ấy đã có chân lý. Thí dụ : Nhiều người say mê tư tưởng của Mác-Lê, đến nỗi họ ca ngợi “chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng”. Nhưng nhìn vào thực tế, tư tưởng đó chỉ được một số người tung hô trên nửa thế kỷ. Nhiều người trước đây sùng bái tư tưởng Mác-Lê, nay lại oán trách, vì thấy dân tộc nào thi hành tư tưởng này đều thất bại, đất nước đó tụt hậu, kinh tế xuống dốc, tệ nhất là sinh sản ra nhiều kẻ gian dối,mất đạo đức!

Duy Đức Giêsu có quyền nói : “Ai thuộc về sự thật chân lý) thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37). Đã nhiều lần nhiều cách Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta biết : Ngài chỉ trao quyền cho Hội Thánh công bố Chân Lý mà thôi, như Ngài đã nói : “Ai nghe lời môn đệ là nghe lời tôi ; và ai khước từ môn đệ là khước từ tôi; ai khước từ tôi là khước từ Đấng đã sai tôi” (Lc 10,16). Vì Chúa Cha chỉ mạc khải riêng cho ông Phêrô, thủ lãnh Hội Thánh tuyên xưng Đức Tin : “Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16-17). Và Đức Giêsu cũng chỉ cầu nguyện riêng cho ông Phêrô khỏi mất Đức Tin, bởi lẽ ông có nhiệm vụ củng cố Đức Tin cộng đoàn (x Lc 22,31-32). Chính vì vậy, khi thượng tế Caipha tra hỏi giáo lý của Đức Giêsu, thì Ngài nói : “Ai muốn nghe giáo lý của tôi cứ vào Nhà Thờ, vì hằng ngày tôi giảng dạy trong đó” (x Ga 18,19-21). Thánh Phaolô cũng quả quyết : “Nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi !” (Gl 1,8). Nhưng để dẫn đưa Hội Thánh dần dần đến Chân Lý vẹn toàn là công việc của Chúa Thánh Thần, vì Đức Giêsu đã nói với các môn đệ : “Khi nào  Thánh Thần đến, vì là Thần Khí sự thật, Ngài sẽ đưa anh em vào tất cả sự thật ; vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra, và Ngài sẽ loan báo cho anh em những điều sẽ đến. Ngài sẽ làm cho Thầy được vinh hiển, vì Ngài sẽ lấy của Thầy mà thông báo cho anh em. Mọi sự của Cha hết thảy là của Thầy. Vì thế mà Thầy đã nói : Ngài lấy của Thầy mà thông báo cho anh em  (Ga 16,13-15 : Tin Mừng).


Như thế Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta Chân Lý (Sự Thật) phát xuất từ Chúa Cha theo hàng dọc từ Trời xuống trái đất :


THU_4_SAU_CN_6_PS_1.jpg
 

Thời Giáo Hội sơ khai các Tông Đồ đã thi  hành quyền giáo huấn Đức Giêsu trao ban, cụ thể là các ông quyết định bỏ việc cắt bì theo Luật Môsê. Trong thư các ông gởi cho các tín hữu ở Antiôkia có viết : “Thánh Thần và chúng tôi quyết định không chất thêm gánh nặng nào cho anh em (bỏ cắt bì), trừ vài điều cần kíp này : kỵ hẳn đồ cúng, máu huyết, thịt ngột và dâm bôn. Các điều ấy anh em giữ là phải” (Cv 15,28-29). Dù khi Đức Giêsu còn ở với môn đệ, Ngài không dạy các ông bỏ luật Cắt Bì. Nhưng vì nhu cầu Mục Vụ, các môn đệ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn bỏ cắt bì, tạo điều kiện thuận lợi cho dân ngoại gia nhập Hội Thánh. Còn các điều theo phong hóa như kiêng ăn đồ cúng, máu huyết thịt ngột, sẽ được thanh tẩy dần dần theo thời gian. Đúng như Lời Đức Giêsu đã nói : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng hiện giờ anh em không mang nổi. Song, khi nào Thần Chân Lý đến, vì là Thần Khí sự thật, Ngài sẽ đưa anh em vào tất cả sự thật” (Ga 16, 12-13 ; Tin Mừng). Thần Khí Sự Thật đến ở cùng Hội Thánh là nhờ Chúa Giêsu xin Chúa Cha sai đến,  như Ngài đã hứa : “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16 : Tung Hô Tin Mừng). Nhưng chỉ ai có lòng khiêm nhường mới đón nhận được Chân Lý của Chúa do Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh công bố. Đan cử như dân thành Athena, thủ đô Hy Lạp, là nơi phát xuất nhiều triết gia nổi tiếng. Thành này vào thời thánh Phaolô là trung tâm văn hóa của nhân loại, là bộ não của loài người về trí tri, nên dân thành rất kiêu ngạo. Cho nên họ khước từ lời rao giảng Tin Mừng của ông Phaolô, khi ông nói với họ về sự sống lại do Chúa Giêsu thực hiện, thì họ cười rộ chế nhạo, và đuổi khéo ông: “Thôi để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói”. Thái độ đó đúng như lời thánh Tông Đồ nói : “Sự hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo” (1Cr 8,1).

Đức cố Giáo mục Phạm Ngọc Chi có kiểu nói hài hước phê bình tính kiêu căng của các “thầy cả” : “Ở đời có ba việc làm vô ích : một là bắt ve cho chó, hai là giải tội cho các bà sơ, ba là giảng cho các Linh mục”. với trải nghiệm về những người đón nhận Chân Lý, triết gia Kierkegaard nói : “Tin Mừng của Chúa chỉ nên trình bày cho người ngoại lệ”. Và “kẻ nào đón nhận Tin Mừng của Chúa mà không làm đảo lộn cuộc sống, thì nó chỉ là loại Pha-ri-sêu bị Chúa chúc dữ!”


Tuy vậy, Tin Mừng ông Phaolô đem đến cho dân thành này không hoàn toàn vô ích. Vì hôm đó ông Phaolô cũng gặt hái được thành quả : Ông Điônyxiô, nhân viên pháp đình đồi Arê – đại diện cho giới trí thức – và một phụ nữ tên là Đamari, cùng một số người khác đã tin theo lời giảng ông Phao-lô (x Cv 17,15-22 : Bài đọc). Ở đây, thánh sử Luca ghi nhận hai tên người xin theo Đạo : một người đàn ông và một phụ nữ, tưởng đó ông Luca muốn nêu dấu chỉ một “cặp trống mái” có Đức Tin Công Giáo sẽ sinh ra nhiều con cho Thiên Chúa. Đó là sức mạnh của Tin Mừng luôn luôn chiến thắng ! Để “trời đất rạng ngời vinh quang Chúa” (Tv 148 : Đáp ca).


THUỘC LÒNG


Việc rao giảng Tin Mừng không bao giờ vô ích. Vì Đức Giêsu nói : “Anh em hãy đi rao giảng Tin Mừng, nếu nhà nào xứng đáng, thì bình an anh em chúc sẽ đến trên nhà ấy, nhược bằng nhà ấy không xứng đáng, thì bình an anh em chúc sẽ trở lại với anh em” (Mt 10,13).

 

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang