Khóa học thứ 16 về trừ tà tại Roma

5/22/2022 8:45:37 AM
Hôm 21 tháng Năm vừa qua, khóa học thứ 16 về trừ tà do Giáo hoàng Học viện Regina Apostolorum, Nữ Vương các Tông đồ, của dòng Đạo binh Chúa Kitô tổ chức, đã kết thúc sau một tuần lễ tiến hành, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng Năm, với sự tham dự của hơn 100 học viên đến từ các nơi trên thế giới.

ateneo_pontificio_regina_apostolorum.jpeg
Photo: Vatican News

Cha Louis Ramirez, Giám đốc khóa học, cho biết chương trình học mang tựa đề “Khóa học về trừ tà và kinh nguyện giải thoát”, được sự cộng tác của Đại học Bologna, bắc Ý, trong đó các nhà trừ tà, thần học, tâm lý, triết gia và nhân loại học đối chiếu với nhau trong một chiều kích khoa học và liên ngành.

Các diễn giả thuộc các học ngành học đã đề cập đến những đề tài rất được quan tâm: từ sự đào sâu những đường hướng chỉ dẫn thực thi thừa tác vụ trừ tà, cho đến việc đồng hành thiêng liêng với các tín hữu xin được giải thoát khỏi ác thần.

Trong số các học viên, có nhiều linh mục được chính các giám mục yêu cầu trở thành những người thi hành sứ vụ trừ tà, và các giáo dân thuộc nhóm trừ tà trong các giáo phận liên hệ.

Cha Ramirez cho biết tại một số quốc gia có tình trạng số người trừ tà quá ít so với những lời thỉnh cầu của các tín hữu, khó khăn của linh mục trong việc đảm trách các công tác khác ngoài sứ vụ trừ tà và không thể đương đầu với cảm giác bị cộng đoàn bỏ rơi hoặc thiếu thông cảm. Những dữ kiện nghiên cứu trên đây được thực hiện cùng với Đại học Bologna và sẽ tiếp tục trong những năm tới đây.

Cha nói: “Chúng tôi đang tìm cách tiếp xúc với mọi giáo phận trên thế giới: cho đến nay chúng tôi đã phác họa được bản đồ đầy đủ về tình trạng tại Ý, Anh, và Ailen về các hoạt động trừ tà. Nhưng mục đích của chúng tôi không phải chỉ là cung cấp những con số thống kê, nhưng cũng để soạn một phân tích chất lượng về công việc của vị trừ tà”.

Cha Francois Dermine, Chủ tịch nhóm nghiên cứu và thông tin xã hội tôn giáo, gọi tắt là Gris, nhận xét rằng ngày nay việc trừ tà thường bị coi là một thứ mê tín và chính sự hiện hữu của quỉ cũng thường bị đặt lại vấn đề. Trái lại, sự đối chiếu khoa học của chúng tôi có mục đích liên kết giữa đức tin và lý trí.

Cha Dermine cũng là một nhà trừ tà. Cha cho biết “những lời thỉnh cầu xin các vị trừ tà giúp đỡ gia tăng đáng kể trên thế giới đến độ Giáo hội khó lòng đáp ứng mọi nhu cầu. Một trong những nguyên do là vì sự lan tràn của thuyết huyền bí (occultism) và bí truyền (esoterismo) trong xã hội cùng với sự suy yếu đức tin Kitô. Vì thế, ma quỉ có nhiều cơ hội hành động hơn.

(Vatican News 20-5-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P.

(rvasia.org 22.05.2022)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang