Kẻ ấy mới được...

9/2/2019 11:02:16 AM
Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy ban Giáo Dân - Tháng 09.2019 - PHẦN QUẢN TRỊ MỤC VỤ

UBGD.jpg

Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”. (Mt 20,23)

 

Dẫn vào

Thông thường, khi được sống trong môi trường đức tin vững mạnh, người tín hữu luôn biết chắc chắn mình đang muốn đi đâu và sẽ đi về đâu. Thậm chí còn biết rõ mình phải đi con đường Đức Ki-tô Giê-su đã đi, phải sống những gì Chúa đã sống và đã dạy, phải uống “Chén của Thầy”. Những vị hữu trách trong Giáo hội, địa vị càng cao càng ý thức nguyên tắc vàng đó, đặc biệt trong việc tuyển chọn những người cộng tác để phục vụ, để phụng sự Chúa và Giáo hội. Theo đó, quý chức các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cũng rất nên thuộc nằm lòng ý nghĩa của câu Lời Chúa sau đây (và đem vào thực hành).

 

Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”. (Mt 20,23)

 

Tuy vậy, phàm sống ở đời, nếu quá cầu toàn, người ta khó mà tìm được người tài đức như ý. Nghệ thuật chọn và sử dụng người cộng tác chủ yếu hệ tại chỗ biết dùng sở trường của người được tuyển dụng vào đúng việc, đúng chỗ, đúng thời điểm; đặc biệt là, chọn và sử dụng người đầu tiên cho thật đúng. 

 

Minh họa


Một người kia đi thị sát chuồng ngựa, hỏi người coi ngựa rằng: “Ở chuồng ngựa thì việc gì khó nhất?”. Người coi ngựa đáp: “Theo tôi, làm hàng rào gỗ cho ngựa đứng là khó nhất!” Bởi lẽ, nếu ban đầu dùng cây gỗ cong để làm hàng rào, thì lại phải tìm cây gỗ cong thứ hai để làm tiếp. Và cứ thế. Khi đã dùng hết các cây gỗ cong rồi, các cây gỗ thẳng chẳng còn chỗ để được dùng nữa. Ngược lại, nếu ban đầu dùng cây gỗ thẳng để làm hàng rào, thì cây gỗ đi tiếp phải là cây gỗ thẳng thứ hai. Khi đã dùng hết các cây gỗ thẳng rồi, các cây gỗ cong chẳng còn chỗ đứng nữa.

 

Thì ra, đạo lý “vật lấy theo loại, người chia theo nhóm” dẫn chúng ta đến với nghệ thuật chọn và sử dụng người. Dùng người sao cho đúng là hết sức quan trọng. Nếu người đầu tiên được dùng mà sai, thì người xấu sẽ tiến cử người xấu, và kết quả nhất định sẽ là “Tiểu nhân dụng nhi quân tử thoái”.[1] Nhưng nếu một người tốt được sử dụng đúng mức, thì những người tốt khác cũng sẽ đến. “Dụng nhân như dụng mộc” là thế. Chọn thanh gỗ đầu tiên là tối quan trọng cho việc làm hàng rào. Cần chọn người đứng đầu là bậc chính trực, tài năng như thanh gỗ thẳng. Các việc tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng, vì lúc đó người đứng đầu sẽ thu xếp, sẽ tìm được những người thích hợp để cùng làm việc với mình; nghĩa là, làm cho tổ chức.

 

Dùng người cần cẩn trọng. Ở một đoàn thể mà tiểu nhân kết bầy, bậc quân tử sẽ không có chỗ đứng; ở một nơi hội tụ những bậc quân tử, những kẻ tiểu nhân sẽ không dễ kết bè kết đảng. Một trong những bí quyết thành công của một tổ chức chính là biết sử dụng người tài đức.

 

Chén của Thầy, các người sẽ uống

 

Một thành tựu đích thực bao giờ cũng hàm chứa, cũng tiềm ẩn những thách đố phải vượt qua (và phải thực sự vượt qua mới được gọi là thành tựu vẻ vang).[2] “Chén của Thầy, các người sẽ uống”[3]  không phải là một chọn lựa tùy tiện mà chính là một điều kiện tất yếu cho tất cả những ai muốn “chiến thắng vẻ vang”; hay đúng hơn, muốn một thành tựu đích thực.

 

Muốn vậy, quý chức các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cần suy nghĩ tích cực. Người thành công đích thực là người biết suy nghĩ tích cực. “Chén của Thầy, các người sẽ uống”[4] là điều kiện “thiết thực” cho những ai suy nghĩ “tích cực” để thành công “đích thực”. Đó là những kẻ “Cha Thầy đã chuẩn bị…”.[5] Người biết suy nghĩ tích cực, luôn hướng đến giá trị cốt lõi, giá trị thật trong tinh thần lạc quan. Nếu hôm nay chưa thành công, ngày mai có thể sẽ có, và sẽ là thành tựu đích thực. Thành tựu đó có được từ lối tư duy tích cực của những kẻ Cha Thầy đã chuẩn bị…. Họ cũng chính là những kẻ “… kẻ ấy mới được”.[6]

 

Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được

Không chỉ cố gắng cải thiện tình trạng thất bại nhờ cố gắng, kiên trì, không bỏ cuộc, “… kẻ ấy mới được” với suy nghĩ tích cực, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, sẽ nỗ lực biến thách đố trong đời thành cơ hội, giúp rèn luyện và phát triển bản thân. Khó khăn, thách đố chưa phải là thất bại mà chính là dịp dẫn đến thành công, thành tựu do “… kẻ ấy mới được” biết cộng tác với ân sủng Chúa ban.

 

Thật ra, đạo lý Nước Trời kiểu “muốn là người làm đầu thì phải hầu thiên hạ…” là đúng cả trong đạo ngoài đời. “Dụng nhân như dụng mộc” cũng là thế. Tuy nhiên, noi gương Đức Ki-tô Giê-su trở nên người tôi tớ phục vụ mọi người…, rồi cương quyết đi Giê-ru-sa-lem để trải qua Cuộc Thương Khó, chứ không phải để làm vua kiểu thế sự, các tín hữu – cách riêng các vị mục tử, các quý chức các hội đồng, hội đoàn giáo xứ… –  sẽ không tranh giành nhau vị trí bên tả bên hữu trong Nước Chúa hôm nay tại thế, và ngay cả ngày mai trên thiên đàng.[7] Bởi lẽ, “Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”.[8]

 

Có chăng, tín hữu chúng ta hãy nhớ đến bổn phận của người môn đệ, của người làm đầu là phải hầu thiên hạ và nên tôi tớ phục vụ mọi người.[9] Bởi đó chính là cách thức để trở nên những kẻ “… kẻ ấy mới được”.[10]

 

Câu hỏi giúp thảo luận

1. Là quý chức hội đồng, hội đoàn giáo xứ, các bạn có bao giờ chủ động uống “Chén của Thầy”? Trong trường hợp như thế nào?

2. Nguyên tắc “Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được…” có làm ảnh hưởng đến cuộc sống tích cực phục vụ của bạn không? Tại sao?

3. Quen biết một người là do “duyên phận”, hiểu được một người là do “kiên trì”, chinh phục được một người dựa vào trí tuệ và sự bao dung có phải là một phần của “Dụng nhân như dụng mộc”?
 

Lm. GTHH

-----------------
[1]
 Kẻ tiểu nhân được trọng dụng, người quân tử sẽ rút lui.

[2] A vaincre sans péril on triomphe sans gloire.

[3] Mt 20,23.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] X. Mc 9,33-34; 10,35-40.

[8] Mt 20,23.

[9] X. Mc 9,33; 10,41-45.

[10] Mt 20,23.

Lên đầu trang