Tin mới nhất

Quảng đại theo Chúa 12 giờ 57, 19 Tháng 1 2018
Kitô khác và khác Kitô 12 giờ 54, 19 Tháng 1 2018
Ưu tiên vì sứ vụ 12 giờ 49, 19 Tháng 1 2018
Sám hối và tin vào Tin Mừng 12 giờ 46, 19 Tháng 1 2018
Sám Hối Và Tin Theo Chúa Giêsu 12 giờ 38, 19 Tháng 1 2018
Linh mục người của Chúa 12 giờ 54, 18 Tháng 1 2018
Năm tuổi... giá mà... 12 giờ 44, 18 Tháng 1 2018
Sống nhẫn nhục như Chúa 8 giờ 31, 18 Tháng 1 2018
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 19 tháng 1
Lên đầu trang