Huynh Trưởng Nghĩa Sinh tiếp đón phái đoàn Giám tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam công tác tại Chicago

4/18/2016 9:10:59 AM
Linh mục Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, Giám tỉnh Dòng Phanxicô tại Việt Nam và quý Linh mục phụ tá đã đến công tác tại Chicago ngày 13-15 tháng 04 năm 2015. Chương trình thăm viếng mục vụ gồm có 4 hoạt động chính sau đây:

1) Hội họp và làm việc với Ban Mục vụ Ơn gọi Phanxicô tại vùng Chicago.

2) Thăm viếng và thảo luận với các tu sĩ và linh mục Phanxicô hiện du học tại Hoa Kỳ.

3) Hội họp với bề trên Dòng Phanxicô tại Chicago và St. Louis để thảo luận về các chương trình hợp tác đào tạo tu sĩ Phanxicô liên Tỉnh dòng Việt Mỹ.

4) Chuẩn bị chương trình thành lập Văn phòng Đại diện Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam ở hải ngoại.

 

NghiaSinh-1.jpg

 

Trước khi rời Chicago, Cha Giám tỉnh đã đến thăm một số giáo dân và dâng Thánh lễ Bình an lúc 6g30 chiều thứ Sáu, ngày 15/4/2016 tại Giáo xứ Trinh Vương (tọa lạc tại 219 Armitage Avenue, Glen Ellyn, Illinois 60137, cách trung tâm thành phố Chicago khoảng 30 miles). Hiện nay, Linh mục Giuse Bùi Văn Đồng là Quản xứ và Cha Anphongxô Nguyễn Huy Quyền là Linh mục hưu dưỡng. Hội đồng Mục vụ gồm có Ông Trần Văn Tiến, Chủ tịch; Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Chủ tịch; Bà Trần Thị Bạch Yến, Thư ký; Ông Trần Văn Hóa, Trưởng Ban Tài Chánh; và 27 quý chức khác phụ trách điều hành các ban nghành, các hội đoàn và ca đoàn giáo xứ.

 

Sau Thánh lễ, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã kính lời cám ơn Cha Giám tỉnh và quý Cha đã đến thăm và công tác mục vụ tại vùng Chicago cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ được bình an. Nhân dịp nầy, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã kính lời cảm ơn Cha xứ Giuse Bùi Văn Đồng và Hội đồng Mục vụ cùng toàn thể giáo dân đã hỗ trợ quỹ bác ái Caritas Giáo phận Vinh -- giúp đỡ người nghèo khó, đau yếu, neo đơn và nhất là đã quảng đại đóng góp cho quỹ xây dựng Đại Chủng Viện Vinh Thanh cùng hỗ trợ các dự án đào tạo linh mục tương lai.

 
NghiaSinh-2.jpg

 

Được biết, Linh mục Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM sinh trưởng tại Thành phố Nha Trang. Cha vào tập viện Phanxicô ngày 19/3/1979 tại Thủ Đức; khấn lần đầu ngày 19/3/1981 tại Thủ Đức; khấn trọng thể ngày 2/3/1989 tại Xuân Sơn; nhận chức phó tế năm 1994 tại Đakao; thụ phong linh mục ngày 23/10/1997 tại nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc. Cha đã tốt nghiệp Cao học Thần học tại Hoa Kỳ năm 2012. Linh mục Inhaxiô đã được Tu Nghị Tỉnh Dòng bầu vào chức vụ Giám tỉnh của Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2020.

 

Ban Điều Hành Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam

Nhiệm kỳ 2014 - 2020

 

LM Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, Giám tỉnh

LM Giuse Vũ Liên Minh, Phó Giám tỉnh

LM Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Cố vấn Tỉnh Dòng

LM Alexis Trần Đức Hải, Cố vấn Tỉnh Dòng

LM Antôn Nguyễn Ngọc Kính, Cố vấn Tỉnh Dòng

LM Giuse Nguyễn Tiến Dũng, Cố vấn Tỉnh Dòng

TS Phêrô Trần Ngọc Phú, Cố vấn Tỉnh Dòng

 

Phan Sinh Nhân

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang