Hướng dẫn của hàng Giám mục Đức cho phép chồng hay vợ đạo Tin Lành được rước lễ trong "một số hoàn cảnh nhất định"

2/24/2018 11:16:28 PM
Người theo đạo Tin Lành phải “xác tín Giáo hội Công giáo” và muốn chấm dứt “sự dằn vặt tinh thần nghiêm trọng”

ReinhardMarx.jpg

Các giám mục Đức nói rằng họ đã bỏ phiếu “áp đảo” để ủng hộ một hướng dẫn bàn đến vợ hay chồng theo Tin Lành rằng họ có thể được Rước Lễ theo những điều kiện nhất định.

 

Các giám mục đồng ý rằng một vợ hay chồng Tin Lành của một người Công giáo có thể được Rước Lễ sau khi đã “kiểm tra lương tâm nghiêm túc” với một linh mục hay người khác có trách nhiệm mục vụ. Họ cũng phải “khẳng định đức tin của Giáo hội Công giáo,” và muốn chấm dứt “đau khổ tinh thần nghiêm trọng” và “khao khát thỏa mãn Thánh Thể.”

 

Đức Hồng y Reinhard Marx nói rằng đã có một “cuộc tranh luận gay gắt” về vấn đề này, trong đó “nhiều mối quan tâm hệ trọng” đã được nêu ra. Tuy nhiên, ngài nói thêm rằng các giám mục đã không chấp thuận chung, và rằng hướng dẫn đề cập đến các tình huống cụ thể. Ngài nói: “Chúng tôi không muốn thay đổi bất cứ học thuyết nào.”

 

Theo Luật Canon:

Nếu có nguy cơ tử vong hoặc nếu, theo phán quyết của giám mục giáo phận hoặc hội đồng giám mục, một số nhu cầu nghiêm trọng khác đòi hỏi, các phòng bộ quản lý các bí tích này cũng hợp pháp cho các Kitô hữu khác không có sự hiệp thông hoàn toàn với Giáo hội Công giáo, không thể tiếp cận một mục sư trong cộng đồng của mình và họ tự tìm kiếm những điều đó với điều kiện họ thể hiện đức tin Công Giáo trong những bí tích này và được xử lý đúng đắn.” (Canon 844 §4)

Đức Hồng y Marx cũng nói rằng văn kiện này không đòi hỏi một cách cụ thể việc người Tin lành tiếp nhận việc Rước Lễ trở lại đạo Công giáo, ngài thêm rằng nhiều điều còn lại tùy theo quyết định của giám mục địa phương.

 

(Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net 24.02.2018)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang